سلام از دانشجو هاي برستاري ميخوام كمك و راهنمايي درمورد دروس و نحوه خواندن انها بدن .كدام دروس به مطالعه ي بيشتر نياز دارن؟