سلام دوستان کسی علوم کامپیوتر قبول شده؟؟؟؟؟من خودم خوارزمی