من میخواستم رشته it برم و موندم بین ازاد تهران شمال یا کرج کدوم رو انتخاب کنم...
لطفا اگه کسی تو اون دانشگاها درس میخونه یه راهنمایی بکنه!