سلام دوستان، می خواستم ببینم راه های غیرحضوری کردن پیش برای من که امسال نهایی سوم دادم چیه ؟ به هرکس میگم قبول نمیکنه حتی غیردولتی ها !