سلام
ی سوال دارم از پردیس جندی شاپور واسه ورودی 94
شهریه کل سالها مجموعن چقدر میشه؟
و چند ترم تا چ سقفی وام میدن؟
و اینکه با بچه های دولتی سر ی کلاس میرن؟