سلامُ علیکم
من این تستو حل کردم چن بار هر بار میشه 9 میلی ژول . خودتون ببینید
photo_2016-07-25_15-33-55.jpg
photo_2016-07-25_15-34-07.jpg