بسياري از علامت هاي هستند كه در يك صفحه كليد استاندارد نمي توانيد آنها را تايپ كنيد، اما همانطور كه مي دانيد با كليد تركيبي Alt و حروف مورد نظرتان مي توانيد هزاران نماد را به وجود بياوريد. دفعه ي بعد كه لازم شد شما از كاراكتر هاي غير معمول استفاده كنيد ( مانند علامت كپي رايت، علامت تجاري و يا ريشه مربع يك عدد) مي توانيد به مطلب ما رجوع كنيد و به راحتي علامت مورد نظرتان را تايپ كنيد.
براي شروع كافيست تنها كليد Alt را نگه داشته و يكي از تركيب هاي اعداد زير را تايپ كنيد. توجه داشته باشيد كه حتما Num Lock بايد روشن باشد.
مثال هايي از نماد هاي ارزي :


Alt + 0128= €
Alt + 0162 = ¢
Alt + 0163= £
مثال هايي از علائم نگارشي :


Alt + 0161= ¡
Alt + 0191= ¿
Alt + 0223= ß
مثال هايي از رياضيات :


Alt + 0176= °
Alt + 0177= ±
Alt + 0181= µ
Alt + 0189= ½
Alt + 0247= ÷
و مثال هاي ديگر :


Alt + 0134= †
Alt + 0153= ™
Alt + 0169= ©
Alt + 0174= ®
تعداد زيادي از علائم و نماد هاي وجود دارد كه در اين پست آورده نشده است. براي دسترسي به اين علائم، از جمله حروف يوناني، علامت هاي مخصوص براي تايپ نامه و چيز هاي ديگر مي توانيد به ليست كامل اين علائم مراجعه كنيد.