با سلام...دوستانی پارسای تابیتون آزمون میدادن
تو آزمونای 9 مرداد به بعد وقت کل و وقت هر درس چقد بود؟؟؟ممنون میشم بگید...سپاس