سلام دوستان... خدا قوت ... اگر کسی کتاب موج آزمون هندسه تحیلی نشر الگو رو داره از آزمون های جامه آر کتاب عکس بگیره بذاره اینجا ... خدا رو خوش نمیاد به خاطر 7-8 تا آزمونش بریم پول یه کتاب بدیم ....