سلام خدا بر همه ی دوستان عزیز
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات

دو هفته ی دیگه کنکوره و من اشکال اساسی تو فیزیک ۳ دارم. به نظرتون چیکار کنم؟ از کجا بخونم و از کجا تست بزنم؟ پیش ۱ هم تقریبا همینه ولی باز بهتره...


با سپاس