ادعای وال استریت ژورنال ؛
کشف ذرات اورانیوم در سایت نظامی پارچین، نشانه ای از برنامه ساخت سلاح های هسته ای در ایران

دولت اوباما مدعی است ذرات کشف شده در تاسیسات پارچین با برنامه ساخت سلاح های هسته ای مرتبط استوال استریت ژورنال در گزارشی نوشت: دولت اوباما مدعی است ذرات اورانیوم کشف شده در سایت پارچین، یک سایت نظامی در ایران، حاکی از آن است که این کشور در پی دستیابی به سلاح های هسته ای بوده است. این در حالی است که ایران همواره بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای خود تاکید داشته و برنامه ساخت بمب و سلاح های هسته ای را تکذیب کرده است.

به دنبال بازرسی آژانس بین المللی انرژی اتمی از تاسیسات پارچین در ماه اکتبر 2015 (31 روز منتهی به 10 آبان 94) ، نشانه هایی از ذرات اورانیوم دست ساز در این تاسیسات یافت شد. ایران اعلام کرد پایگاه پارچین به منظور آزمایش و توسعه سلاح های متعارف (و نه سلاح های هسته ای) مورد استفاده قرار می گیرد. با این حال، ادعا می شود ذرات یافت شده در پارچین، تصاویر ماهواره ای و برخی از اسناد فاش شده حاکی از آن است که ایران به دنبال ساخت سلاح های هسته ای بوده است.

در گزارش آژانس، تنها به صورت گذرا به کشف نشانه هایی از ذرات اورانیوم در پارچین اشاره شده است. دولت اوباما در زمان انتشار گزارش 16 صفحه ای آژانس در دسامبر 2015 (31 روز منتهی به 11 دی 94)، درخصوص این ذرات اورانیوم یافت شده اظهار نظری نکرد؛ اما مقامات فعلی و سابق آمریکا به تازگی در مصاحبه هایی مدعی شده اند این ذرات یافت شده احتمالا با برنامه ایران برای دستیابی به سلاح های هسته ای مرتبط بوده است. یک مقام ارشد دولت آمریکا ادعا کرد: «احتمالا ذرات اورانیوم یافت شده در پارچین با برنامه سلاح های هسته ای ایران مرتبط بوده است؛ اما کشف این ذرات به خودی خود چیزی را ثابت نمی کند.»

در ادامه این مطلب آمده است: سخنگوی دولت ایران روز شنبه کشف ذرات اورانیوم در پارچین را تکذیب کرد و گفت در گزارش آژانس بین المللی انرژی در سال 2005 به هیچ فعالیت غیر متعارفی در این پایگاه اشاره نشده است؛ اما او به گزارش دسامبر (31 روز منتهی به 11 دی) آژانس هیچ اشاره ای نکرد.

منتقدان دولت آمریکا در کنگره معتقدند کاخ سفید با این ادعا سعی دارد ابتکار عمل اوباما را در عرصه سیاست خارجی برجسته کند. دولت اوباما و متحدانش، به ویژه اسرائیل و عربستان، به خوبی می دانند در صورت برهم خوردن توافق هسته ای ایران، این کشور قادر است به سرعت فعالیت های هسته ای خود را از سر گیرد یا در خفا به این فعالیت ها ادامه دهد.

یکی از شرایط تعیین شده در توافق هسته ای، پاسخ صریح و روشن ایران به اسناد جمع آوری شده از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی درخصوص برنامه ساخت سلاح های هسته ای است. مقامات آژانس مدعی شدند ایران اجازه مصاحبه با دانشمندان هسته ای این کشور را به آنها نداده است. تهران نیز ادعاهای مطرح شده از سوی آژانس را تکذیب و اعلام کرد بسیاری از اسناد آژانس جعلی است.

ایران در ماه اکتبر 2015 (31 روز منتهی به 10 آبان 94) به بازرسان آژانس اجازه داد تا از تاسیسات پارچین بازدید کنند. بازرسان آژانس مدعی شدند ایران در یک سال گذشته سعی کرده است زیرساخت های پارچین را به طور کامل پاکسازی کند. با این وجود، بازرسان از کشف نشانه هایی از ذرات اورانیوم در این تاسیسات خبر دادند. این میزان اورانیوم کشف شده به حدی کوچک است که آژانس به طور قطع نمی تواند نظری درخصوص آن ها بدهد.

رابرت آینهورن، یکی از مذاکره کنندگان ارشد دولت اوباما درخصوص ایران، اظهار کرد: « این که ایران در پارچین به آزمایش های مرتبط با سلاح های هسته ای پرداخته است، تنها یک فرضیه از سوی دولت آمریکا است »

در انتهای این مطلب آمده است: این شواهد از نظر فنی بی نتیجه است و به کار نمی آید؛ اما دولت اوباما مدعی است اطلاعات دیگری نیز درخصوص فعالیت های ایران در جهت دستیابی به سلاح های هسته ای در اختیار دارد. به گفته کارشناسان، برای رسیدن به قطعیت درخصوص این میزان اورانیوم یافت شده در پارچین، به بررسی های بیشتری نیاز است؛ اما طبق توافق هسته ای با ایران، بازرسان آژانس تنها یک بار مجوز بازدید از تاسیسات پارچین را داشتند. مقامات ایرانی نیز تاکید کردند که بازدید از تاسیسات پارچین دیگر تکرار نخواهد شد.