جمع بندی تمام مبحث های درس فیزیک مکانیک(جزوه استاد خسرو ارغوانی فرد)...
فایل برای هر دو رشته ریاضی و تجربی قابل استفاده است.

لینک دانلود فایل:
http://www.kanoon.ir/Common/Handler/...2889&aid=15430