سلام دوستان مدرسه دکتر حسابی شهر ری برای رشته تجربی برای پیش دانشگاهی خوبه ؟