اقبالي خبر داد:
زمان مصاحبه آزمون دکتري تخصصي رشته هاي مـهندسي پزشـکي و مهندسي متالوژي و مواد دانشگاه آزاد

خبرگزاري آنا: زمان مصاحبه آزمون دکتري تخصصي و دوره بدون آزمون اين مقطع برخي از رشته هاي دانشگاه آزاد اسلامي اعلام شد.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاري آنا، ناصر اقبالي با اعلام اين خبرگفت: زمان مصاحبه آزمون دکتري تخصصي و دوره بدون آزمون اين مقطع برخي از رشته هاي دانشگاه آزاد اسلامي اعلام شدو بر همين مبنا پذيرفته شدگان اين مرحله به مرور جهت مصاحبه دعوت خواهند شد.

رئيـس مرکز آزمـون در ادامه افزود: امروز زمان مصاحبه رشـته هـاي مـهندسي پزشـکي (بيومکانيک)، مـهندسي پـزشـکي ( بيوالکتريک)، مهندسي پزشکي (بيو مواد) و مهندسي متالوژي و مواد بر روي سايت سامانه احراز هويت مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي اعلام خواهد شد، لذا داوطلبان مي توانند از زمان و محل دقيق مصاحبه خود اطلاع حاصل نمايند.

اقبالي تأکيد کرد: زمان مصاحبه متقاضيان دکتري تخصصي از 11 خرداد آغاز خواهد شد و تا پايان مردادماه ادامه خواهد داشت، لذا به داوطلبان توصيه مي شود که در زماني که براي مصاحبه آنها تعيين خواهد شد به محل هاي مورد نظر مراجعه کنند.

مشاور رياست دانشگاه درخصوص مدارک مورد نياز براي مصاحبه دکتري تخصصي گفت: براي متقاضيان با آزمون همه سوابق علمي و تحقيقاتي اعم از پروژه، مقاله، ترجمه و تأليف مورد نياز است که هر داوطلب بايد آن را به همراه داشته باشد همچنين ريز نمرات و پايان نامه کارشناسي ارشد جزو مدارک مورد نياز براي روز مصاحبه مي باشد.

اقبالي درخصوص مدارک موردنياز متقاضيان بدون آزمون گفت: اين دسته از متقاضيان نيز بايد سوابق علمي و تحقيقاتي خود را در زمينه هاي مرتبط با رشته خود به همراه داشته باشند همچنين اصل مدرک کارشناسي ارشد، ريز نمرات، پايان نامه کارشناسي ارشد، گواهينامه رتبه اولي دوره کارشناسي و کارشناسي ارشد (در صورت احراز رتبه) نيز از مدارک مورد نياز است.

متقاضيان بدون آزمون بايد علاوه بر مدارک ذکر شده تصوير اول صفحه شناسنامه، پيوست شماره 3 صفحه 44 دفترچه راهنما و فيش واريزي را نيز به همراه داشته باشند.

اقـبـالـي در پـايـان تـوصيه کـرد: مـتقاضيان اگـر بـا سـؤال يـا ابـهامـي مـواجـه شـدنـد، مـي تـوانند از طـريـق سـايـت | روابط عمومی مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی سؤال خود را مطرح يا به آدرس porsesh@azmoon.net ايميل خود را ارسال نمايند تا کارشناسان مرکز در اسرع وقت به آنها پاسخ گويند.