"آزمایشگاه مجازی فیزیک" نام نرم افزاری برای یادگیری آزمایش ها و مفاهیم فیزیک دوره دبیرستان می باشد که برای گوشی های اندروید طراحی شده است. حاوی بیش از ۸۰ فیلم و آزمایش تعاملی است.
‏«آزمایشگاه مجازی فیزیک» را در بازار اندروید ببین:
http://cafebazaar.ir/app/?id=main.drawer&ref=share