نقل قول نوشته اصلی توسط کـاملیـا نمایش پست ها


گواهی پایان تحصیلات چیه؟ من تو مدارکم ندارم اما دیپلم و مدرک پیشم رو دارم
دقیق یادم نمیاد چی نوشته بود...ولی منظورش همین مدرک دیپلم و...بوده