والا من که تاپیکای درسی و به درد بخور کنکور رو آپ میکنم. غیر درسی رو نه