اقا بازم سلاممممممممممممم در مورد تحلیلی خودم گاج داشتم ولی واقعا تستاش سخته و تو کنکور اونجوری نمیدن میخوام کتابی بخونم که در سطح کنکور باشه نعدادو سطح تستاش مناسب باشه به نظر شما ترکیب تخته گاز فار بعلاوه ازمون فار چیه بچه ها توجه کنید ممکن یه کتاب چند صد صفحه ای رو بخرین که تستای سطح بالا داشته باشه و بتونین بخونین ولی ایا واقعا میتونین اونقدری بخونین و دوره کنین که تو دو ماه اخر دچار اشفتگی نشین و کتاب عوض نکنین؟؟میخوام استاندارد باشه کلا