خانه شیمی

X
 • آخرین ارسالات انجمن

 •  

  نمایش نتایج: از 1 به 2 از 2
  1. Top | #1
   کاربر باسابقه
   مدیر برتر
   پاسخگو و راهنما

   نمایش مشخصات

   ازمون های جمع بندی 30 فصل زیست کنکور به قلم دکتر اشکان هاشمی

   به نام خدا
   سلام به تمامی دوستان عزیز . در این پست تمامی ازمون های برگزار شده در کانال تلگرام زیست الگو به مدیریت استاد اشکان هاشمی رو براتون قرار میدم که شاید اگر دوستانی حالا به هر دلیلی از جمله تنگی وقت و مشکلات در طول هفته هایی که ازمون ها برگزار میشد نتونستن شرکت کنند ، لاقل سوالات رو یک جا داشته باشند . این ازمون ها مرور کل 30 فصل زیست هست . البته تمامی ازمون ها دارای پاسخ صوتی هستند که ایشالله بعد از مدتی به مرور قرار داده میشه . اگر هم ازمون جدیدی برگزار بشه، در همین پست قرار داده میشود .
   امیدوارم بیشترین استفاده رو ببرید .   ازمون 1
   (فصل٨چهارم و ٩ سوم )

   ١)برخي از دانه هاي دولپه اي بالغ ، سلول هاپلوييد دارند.

   ٢)در بخش ماده گياه زنبق ،يكي از دو سلول گرده رسيده، به لوله گرده تمايز مي يابد .

   ٣)سلول هاي أطراف گامتوفيت ماده بلوط توانايي انجام كراسينگ اوور ندارند.

   ٤)در هاگ رسيده سرخس ، از هر پيروات ، چهار NADH ايجاد ميشود.

   ٥)در كلرانشيم كاج مراحل هر تنفسي در ميتوكندري يا سيتوپلاسم رخ ميدهد.

   ٦)در گياهان برگ بيدي و بنفشه افريقايي ، بترتيب ساقه و برگ ، توليد مثل زايشي ميكنند .

   ٧)آثاري از گامتوفيت نسل بعد در دانه رسيده كاج وجود ندارد.

   ٨)در ورزش شديد ، دفع پروتون از إدرار انسان زياد ميشود.

   ٩)در گام ٢ هر چرخه متابوليسمي سرخس ، گيرنده الكتروني دوباره سازي ميشود.

   ١٠)هر چرخه كربس ،توانايي توليد ١١مولكول ATP را به كمك زنجيره انتقال الكترون دارد .   ازمون2
   مبحث : فصل ٩و١٠سوم و فصل ٨و٩چهارم

   تاريخ : يكشنبه : ١٣٩٤/١٢/٢٤

   ١)اندامهاي رويشي واقعي و بافتهاي مختلف در گياهاني كه گامتوفيت بزرگ دارند وجود ندارد.

   ٢)يكي از چهار هاگ ماده حاصل از سلول پارانشيم خورش در كاج سبب ايجاد اندوسپرم ميشود.

   ٣)در رويان دانه نهاندانگان دو نوع برگ و نوعي ريشه وجود دارد .

   ٤)سلولهاي حلقه هاي ساليانه هر گياه هميشه سبزي ،پايانه هايي با منافذ بزرگ دارد .

   ٥)هورموني كه درخت در مقابله با ويروييد ميسازد ،سبب رسيده شدن ميوه نارس چيده شده ميشود.

   ٦)باكتريهاي پاكسازي كننده الودگي هاي شيميايي ،در حفظ محيط نيز نقش دارند.

   ٧)عامل هاري برخلاف عامل ديفتري قدرت توليد و تجزيه ATP را ندارد.

   ٨)باكتري گوگردي سبز و استرپتو مايسز ،NAD را در غشاي خود دوباره سازي ميكنند.

   ٩)درمراحل هرتنفس سلولي توليد هرCO2 همراه با توليد ناقل الكتروني ميباشد .

   ١٠)هر گياهي كه در شب قدرت تثبيت CO2 دارد ، بر تنفس نوري غلبه ميكند.


   ازمون3
   مبحث: فصل يك زيست سال دوم

   تاريخ : ١٣٩٤/١٢/٢٥

   ١)نيروي وارد شده بين دو جسم مهره تار عنكبوت ، طول رشته ها را ٤ برابر ميكند.


   ٢)هر ماده الي كه باكتريهاي درون روده انسان ترشح ميكند ، اسكلت كربني دارد.   ٣)بسپاره موجود در قند اصلي غذاي مارها ،تك پاره اي دارد كه منبع دائمي انرژي سلول گياهي است .


   ٤)شكر از سنتز ابدهي قندهايي كه در بسياري از ميوه هاي خوراكي وجود دارد ايجاد ميشود.


   ٥)موريانه برخلاف انسان ،مولكولهاي محصول عمل سلولاز ، را جذب ميكند.


   ٦)در گياهان ساختار ليپيدي موجود در كوتين از ساير انواع ليپيد ها اب گريز تَر است .


   ٧)پليمري كه در ساختار سلولها و بدن شركت دارد ، در انجام همه كارهاي درون سلول نقش دارد.

   ٨)سلول بايد هر واكنش دهنده زيستي خود را دائما توليد كند.

   ٩)انزيم تهيه كننده اسفنج در صنعت، درون اندامك كيسه دار سلول ،همراه توليد اكسيژن ،سم زدايي ميكند.

   ١٠)در مولكول ATP،ادنوزين از سه حلقه نيتروژندار ايجاد شده است .

   ازمون4
   مبحث: فصل ٢ زيست سال دوم


   تاريخ : چهارشنبه ٢٦/١٢/١٣٩٤


   ١)تريكوديناهمانندهرسلول پوششي دستگاه تنفس انسان ، مژك و اسكلت سلولي دارد .

   ٢)برخي برامدگي هاي سطحي باكتريها،در انتقال ژن به خزانه ژنتيكي ديگر نقش إيفا كنند.

   ٣)در يوكاريوتها،بسياري از انزيم هاي متابوليسمي درون غشاي اندامكندولي در فضاي دروني ان فعاليت ميكنند .

   ٤)بيشتر سلولهاي جانوري ، برخلاف بسياري از سلولهاي گياه علفي چند وجهي هستند.

   ٥)بيشتر سلولهاي بالغ گياهي ، واكوئل حاوي مواد معدني و الي دارند.

   ٦)بين دو سلول گياهي در محل لان ، ديواره هاي ثانويه برخلاف ساير ديواره ها وجود ندارند.

   ٧)كانالهاي پروتييني غشا بر خلاف پمپ هاي ناقل همواره عمل اختصاصي دارند.

   ٨)در هر اندامك دو غشائي اسپيروژير ، RNAپليمراز فعال وجود دارد.

   ٩)دربرگ متحرك ، كارهاي اصلي اندامك داراي كيسه و لوله ،توسط انزيمهاي غشائي ان صورت ميگيرد.

   ١٠)خروج ليپاز از سلولي كه تراكم كم ان را دارد ، به پمپ غشايي و انرژي محتاج است.


   ازمون5
   مبحث:بافت و جانوران پست تَر از انسان زيست دوم دبييرستان

   تاريخ :پنج شنبه ٢٧/١٢/١٣٩٤


   ١)جانداران موجود در قسمت اول نام علمي اسب از قسمت دوم ان تنوع و تفاوت بيشتري دارند.

   ٢)در ولوكس برخلاف هيدر و عروس دريائي ، زائده هاي حركتي به سمت خارج سلول قرار دارند.

   ٣)موكوزبرخلاف غشاي پايه ،حاوي متابوليسم ميباشد .

   ٤)فضاي بين سلولي در رباط و استخوان برخلاف غضروف و خون ، كم ميباشد.

   ٥)سلول مخطط بر خلاف ماهيچه مخطط انسان ، ميتواند با اعصاب خودمختار سيناپس برقرار كند.

   ٦)جانور گونه بيوه سياه برخلاف بيمهرگان داراي لقاح داخلي،چند منفذ دريچه دار ورودي خون به قلب دارند.

   ٧)اغلب مهره داران امروزي كه ....دارند،قدرت دفع ....را از ....خود دارند.
   الف)سطح تنفسي چين خورده -اوره-بخش تنفس
   ب)قلب ٤حفره اي - اوره يا اوريك أسيد -كليه

   ٨)در ماهي باله هايي كه بين قلب و باله مخرجي قرار دارند، به تغيير جهت جانور كمك ميكنند.

   ٩)در جانوري كه معده بين چينه دان و سنگدان وجود دارد، قسمتي از پنجه ،فشار هواي بالاي بالها را كاهش ميدهد.

   ١٠)كدام گزينه جمله زير را به درستي تكميل مي كند؟
   (در...برخلاف....اولين محلي كه ....................)

   الف)كرم خاكي -گنجشك-همواره خون قلب به ان وارد ميشود ،تبادل گاز تنفسي ميكند.

   ب)ملخ-خرچنگ دراز -مواد را به قلب ميرساند،شروع هضم مكانيكي ميكند.

   ج)مارماهي-زنبور-تبادل گاز تنفسي ميكند،فاقد مويرگ با بخش سياهرگي ميباشد.

   د)اكوئوس -گوزن -سلولز را هضم ميكند،قدرت توليد و تجزيه ATPدارد.


   ازمون6
   مبحث: كل گياهي كتاب دوم دبيرستان

   تاريخ : اخرين شب سال ١٣٩٤

   ١) نوع بافت اصلي سازنده اشعه مغزي ساقه و نوار كاسپاري ريشه در داوودي ، مشابه ميباشد .

   ٢)ديواره نخستين در بافتي كه گاهي فتوسنتز ميكند ،در بعضي بخشها ضخيم ميباشد.

   ٣)در بنت قنسول ، عناصر اوندي همانند تراكييد ها ، تشكيل لوله هاي بأريك اوندي ميدهند.

   ٤)نور ميتواند در ايجاد هر گروه حركت فعال القايي برخلاف حركات خودبخودي نقش إيفا كند.

   ٥)نرگس زرد توانايي ذخيره مواد دفعي خود را در بخشهاي واجد يا فاقد متابوليسم دارد .

   ٦)ديواره سوبريني ريشه گياه ،مانع انتقال اب به روش اسمز از ان ديواره ميشود.

   ٧)خروج اب از بين دو سلول نگهبان روزنه ، نشانگر كاهش پتانسيل اب در سلولهاي مجاور نگهبان ميباشد.

   ٨)باز شدن تعداد بيشتري از روزنه هاي آبي در گياه ،نشانگر فعاليت بيشتر پريسيكل بوده است.

   ٩)فشار زياد حباب بزرگ هوا در اوند چوبي ،احتمال بذرافشاني هوا را برخلاف صعود شيره خام ،زياد ميكند.

   ١٠)در نهاندانگان كمترين نسبت حجم پوست به استوانه مركزي ، در ساقه گياهان تك لپه مشاهده ميشود .

   ازمون7
   مبحث:فصلهاي٤،٥،٧،٨دوم(قسمت انسان)

   زمان:٢٠ دقيقه

   تاريخ:١٣٩٥/١/٤


   ١)چين ريز برخلاف پرز ريز و درشت در اكثر نواحي لوله گوارش انسان وجود دارد.

   ٢)اتساع روده بأريك و املاح صفرا در راه اندازي اوليه حركات دودي نقش دارد.

   ٣)در هنگام انعكاس بلع ، بالا آمدن حنجره و پايين آمدن اپيگلوت باعث قطع تنفس ميشود.

   ٤)كيموس موجود در مري برخلاف كيموس معده ، با هر موج دودي ، به اندام بعدي ميرسد.

   ٥)جذب املاح و امينواسيدهاهمانند بازجذب انها مكانيسم هاي عبوري مشابهي دارند.

   ٦)قسمت اعظم معده وپانكراس ،برخلاف اپانديس و پيلورمتمايل به سمت چپ بدن ميباشند.

   ٧)كيسه هاي هوادارجلويي پرنده ،همانند كيسه هاي هوايي انسان ،مستقيما با ناي در ارتباط نيستند.

   ٨)اگر از ظرفيت كلي ششها ، مقدار هواي باقيمانده را كسر كنيم ، ظرفيت حياتي بدست مي ايد.

   ٩)بيشترين مقدارانتقال گازهاي تنفسي به كمك يك نوع از سلولهاي خوني صورت ميگيرد.

   ١٠)در هنگام بازدم ، ديافراگم و ماهيچه بين دنده اي پايين اورنده قفسه سينه ،در جهات مختلف حركت كرده و منقبض ميشوند.

   ١١)بازجذب برخلاف تراوش و ترشح ،در هر دو بخش كليه مشاهده ميشود.

   ١٢)قسمتي از نفرون كه فقط بازجذب NACLدارد،بتدريج محتويات نفرون را رقيق ميكند.

   ١٣)ورزش شديد ميزان بازجذب برخي مواد كربن دار را در لوله هاي پيچيده كم ميكند.

   ١٤)براي تخليه إدرار ،همزمان با كم شدن فشار درون مثانه ،اثر اعصاب پيكري روي اسفنكتر دهانه ميزراه كم ميشود.

   ١٥)هر سلول ماهيچه اي نامتجانس،بدون تحريك توسط اعصاب ،به انقباض در نمي ايند.

   ١٦)درانقباض ايزوتونيك ،طول نوار تيره و ساركومر كوتاه ميشوند.

   ١٧)تونوس عضلاني، انقباض خفيف تار عضلاني است كه به نوبت به انقباض درامده اند.

   ١٨)در استخوان ران ،مجاري هاورس برخلاف حفره هاي بين تيغه هاي بين سلولهاي نامنظم ،فاقد مغز استخوان ميباشند.

   ١٩)دونوع بافت اصلي ، دو استخوان انسان را در محل مفصلهاي انسان به هم متصل ميكند.

   ٢٠)تراكم رباط ها در مفصل زانوي انسان از مفصل شانه بيشتر ميباشد.


   ازمون8
   مبحث:فصل ٦دوم (قسمت انساني)
   زمان :١٥دقيقه

   ١)همه قسمتهاي قلب انسان باخون روشن تبادل گاز تنفسي ميكنند.

   ٢) تار دهليزي از طريق اتصالات بين سلولي به تار بطني پيام الكتريكي را منتقل ميكند.

   ٣)دو بطن برخلاف دو دهليز، پيام الكتريكي را همزمان دريافت ميكنند .

   ٤)درباز شدن دريچه هاي سيني برخلاف باز شدن دريچه هاي قلبي، انقباض قلبي مؤثر است.

   ٥)بيشترين فشارخون در بطنها و كمترين فشار خون دهليزها در پايان دياستول قلبي وجود دارد.

   ٦)زيادي الدوسترون برخلاف زيادي كورتيزول ميتواند سبب خيز يا ادم شود.

   ٧)در جانوراني كه همولنف دارند، بين سرخرگها و سياهرگهاي خود،شبكه مويرگي كامل ندارند

   ٨)در انعقاد خون ،ترشح مواد از يك نوع سلول خوني سبب چسبندگي بيشترنوع ديگري از سلولهاي هماتوكريتي ميشود.

   ٩)چند مورد زير درست نميباشد؟
   الف)در ٠/٥ثانيه از دوره چرخه قلب ،لإيه خارجي سرخرگها ،بخشي از انرژي سيستولي را به خون برميگردانند.
   ب)دريچه مويرگي در مغز از ساير مناطق بدن نفوذپذيري كمتري دارد.
   ج)درطول مويرگ تفاوت فشار اسمزي درون و بيرون رگ بتدريج افزايش مي يابد.
   د)در انقباض ايزومتريكِ عضله دوسرران ،دريچه هاي لانه كبوتري از نيروي گرانش ميكاهند.

   ١)٢تا ٢)٣تا ٣)٤تا ٤)يك مورد


   ١٠)چند عبارت زير نادرست نميباشد؟

   الف)قبل از تولد ،توليد اريتروسيت تقريبادر همه جاي بدن محتمل است.
   ب)اندامي كه قبل و بعد از تولد اريتروسيت ميسازد ، ميتوانددر از بين بردن برخي ميكروبهاي خوني مؤثر باشد.
   ج)نوتروفيل برخلاف منوسيت چندهسته اي دانه دار ميباشد.
   د)لنف چشم و ران برخلاف خون انها، از طريق يك سياهرگ به قلب وارد ميشود.   ازمون 9
   مبحث:١،٢،١١سوم
   زمان :١٠ دقيقه   ١)ژن رمز كننده هر گيرنده انتي ژني روي ماستوسيت ، در هسته همان سلول وجود دارد.

   ٢)در سد دوم دفاعي ايمني در گاو پروتيين مكمل برخلاف ليزوزيم نقش دارد.

   ٣)در اثر فعاليت ضد ميكروبي ، ميتوان تعدادي پروتيين محصول كبد را در أطراف يك منفذ غشائي مشاهده كرد.

   ٤)فعاليت شديد پمپ سديم پتاسيم ، پتانسيل عمل را به ارامش تبديل ميكند .

   ٥)در مقطع طولي ساقه مغز،ميتوان برجستگي هاي چهارگانه را در پشت مغز مياني و زيرغده تنظيم كننده ريتم شبانه روزي مشاهده كرد.

   ٦)در مننژ اوپاسوم برخي تارهاي عنكبوتيه وارد حفره بين دو لإيه پيوندي محكم ميشوند.

   ٧)در اثر ميوز برخي از اسپرماتوگوني هاي انسان ،ميتوان توليد ٤نوع اسپرم را مشاهده كرد.

   ٨)در نزديكي روز هاي تخمك گذاري ، زيادي ترشح استروژن با خود تنظيمي منفي مانع ترشح هورمون هاي محرك جنسي ميشود.

   ٩)شكل گيري پاها و مشخص شدن بافت هدف سكرتين در يك ماه روياني انسان رخ ميدهد.

   ١٠)در انعكاس زردپي زير زانو ، محصولات نورون رابط مانع ايجاد پيام عصبي در نورون حركتي بعد از خود ميشود .


   ازمون10
   مباحث:فصلهاي ٣تا٧ زيست سال سوم
   زمان: ١٥ دقيقه

   ١)تحريك گيرنده كششي عضله دوسر ران و عضله أطراف ميزراه بترتيب توسط اعصاب پيكري و خودمختار تفسير مي شوند .

   ٢)زلاليه و ماهيچه هاي مژكي برخلاف زجاجيه باعنبيه سطح تماس دارند.

   ٣)تار عصبي بويايي عبوري از استخوان جمجمه انساني و تار هاي عصب بينايي پلاناريا از نوع اكسون ميباشند.

   ٤)مارماهي برخلاف گربه ماهي توسط گيرنده الكتريكي خط جانبي خود ميدان توليد كرده با تكانه دم خود را براي جهت حركت اب تشخيص ميدهد.

   ٥)مركز مغزي هماهنگ كننده فعاليت هاي دستگاه عصبي و درون ريز، دستورات خود را فقط از طريق هورمون و از راه هيپوفيزاعلام ميكند.

   ٦)در موقعيت هاي تنش زا ،هر هورمون مغزي مؤثر بر غده بادام مانند درون ريز ،پاسخ اهسته و ديرپاايجاد ميكند.

   ٧)مولكول DNAداراي ٦٠٠ حلقه نيتروژندار ،حداكثر حاوي ٨٠٠ پيوند قند فسفات ميباشد.

   ٨)طَي ٤نسل همانندسازي يك مولكول DNAطبيعي در محيط راديواكتيو هرمولكول حاصل داراي رشته راديواكتيو مي باشد.

   ٩)در سلول يوكاريوتي ،همواره تعداد نقاط شروع رونويسي از تعداد ژنها و تعداد نقاط اغاز همانندسازي بيشتر ميباشد.

   ١٠)درگندم زراعي هر سلول البومن دار،سه برابر هرگرده رسيده ان كروموزوم دارد.

   ١١)اووسيت ثانويه شامپانزه چهار برابربرخي از اسپرماتيدهاي ملخ در كروموزوم هاي خود رشته پلي نوكلئوتيدي دارد.

   ١٢)پرنده ماده با عدد كروموزومي 2N=15حداكثر توانايي تشكيل ٢٥٦ حالت قرار گيري كروموزوم ها را در استواي متافاز يك دارد.

   ١٣)زيگوت حاصل از لقاح اسپرم طبيعي ملخ با تخمكي كه در حين توليد ان سه جفت اتوزوم دچار جدانشدن كروموزوم شده است ،حداكثر ٢٧ كروموزوم دارد.

   ١٤)هر رشته دوك ساختاري متشكل از گروهي اسكلت سلولي تغيير شكل يافته دارد.

   ١٥)در بين كروموزومهاي زنبور عسل نر برخلاف زنبور ماده جهش مضاعف شدن رخ نميدهد.

   ازمون11

   مباحث :فصل١و٢پيش+٣درسنامه اول فصل ٨سوم

   زمان :١٥دقيقه


   ١)از روي الگوي DNAبا نوكلئوتيدهاي ACT ،كدون و انتي كدون UGAرا ميتوان رونويسي كرد.

   ٢)در اولين قدم براي ساخت كاتالاز ،انزيم مستقلا روي راه انداز و نقطه اغاز رونويسي قرار ميگيرد.

   ٣)اگر أنسولين داراي ١٠٠ امينواسيد باشد ، مولكول DNAرمزگردان قسمت قابل ترجمه ٦٠٦ پيوند قند باز دارد.

   ٤)جانداراني كه در حين رونويسي انها حلقه ژني تشكيل نميشود ،تنظيم بيان ژن را عموما در شروع رونويسي انجام نميدهند.

   ٥)انزيم ECOR1 ،همواره با اثر بر DNA داراي جايگاه تشخيص خود ،انتهاي چسبنده ايجاد ميكند.

   ٦)در كپك نوروسپورا برخلاف ملخ هرژن براي تهيه نقشه ژني بايد بررسي شود

   ٧)براي تهيه گوسفند دالي ،سلولهاي پستاني و تخمك را در محيط كشت ويژه براي توقف تقسيم قرار ميدهند.

   ٨)مردي با دو صفت مستقل نرمه گوش ازاد و گودي چانه ،از هر اسپرماتوسيت اوليه ان حداكثر ٤ نوع اسپرم ميتوان در اين صفات ايجاد كرد.

   ٩)از خودلقاحي نخودفرنگي هاي داراي سه صفت غالب ناخالص ،حداكثر احتمال اينكه فرزند با سه صفت غالب ايجاد شود ٣/٤ ميباشد.

   ١٠)از اميزش AaBbRW با AaBbRW , ٢/٩ فرزندان داراي دو صفت غالب، در همه صفات خود هتروزيگوسند.


   ازمون12

   مباحث:پيش١+فصل٨سوم


   زمان:١٥دقيقه


   ١) اميزش انجام شده بين دو شبدر با ژنوتيپ AaBbRWوAaBbRW توانايي ايجاد ٦٤ حالت ژنوتيپي مختلف در البومن هاي مختلف اين صفات دارد.

   ٢)در باكتري ECOLI،عامل تنظيم كننده بر خلاف عامل رونويسي ،رمزي در ژنوم جاندار ندارد.

   ٣)در مرحله ادامه ترجمه همانند مرحله سوم رونويسي پيوند كووالانسي و هيدروژني تشكيل ميشود.

   ٤)در الكتروفورز ،چاهك ها و منافذ ريز در يك سمت ژانويه وجود دارند.

   ٥)منشاغشاي داخلي كلروپلاست از غشاي داخلي ميتوكندري ،قدمت بيشتري دارد.

   ٦)قبل از انقراضي كه مخصوص جانداران خشكي زي بود،خزندگان بيشترين فراواني را در بين جانوران داشتند.

   ٧)احتمال تشكيل فسيل در زمينهاي كم ارتفاع مرطوب برخلاف علفزارها ، قوي و زياد ميباشد.

   ٨)درزنبورعسل و در بررسي همزمان سه جفت صفت اتوزومي پيوسته با رابطه هم تواني اللها ،ميتوان ٣٥ نوع ژنوتيپ و ٢٧ نوع فنوتيپ مشاهده كرد.

   ٩)از اميزش زوجي سالم كه فرزند اول انها كوررنگ و زال شده است ،به احتمال ١/١٦ دو فرزند اول انها پسراني كوررنگ ابرومشكي طبيعي ميباشند.

   ١٠)اگر در جمعيتي تعادلي با فراواني برابر اللهاي يك صفت مندلي،افرادبه تعداد ٩AA+١٢Aa+٩aaوارد شوند ،فراواني اللهاي جمعيت برخلاف تعادل جامعه تغيير نمي يابد.   ازمون13

   مبحث:اغازيان و قارچها

   زمان ١٠ دقيقه


   ١)هر يوكاريوتي كه هاگ و گامت متحرك تاژكداردارد،قدرت تثبيت CO2دارد.

   ٢)يوكاريوتي كه در اسپورانژ ان جهش مضاعف شدن صورت نميگيرد،توسط هاگ جنسي در محيط پراكنش نمي يابند.

   ٣)عامل مالاريا برخلاف عامل هاري ،انگل درون سلولي متابوليسم دار ميباشد.

   ٤)در بين اغازياني كه اغلب انها سيليس و شكل غير متعارف دارند،تعداد كمي از انها ميتوانند توكسين قوي بسازند.

   ٥)در چرخه زندگي پلاسموديومي كه گامت تاژكدار دارد،نميتوان سلولي با پاي كاذب مشاهده كرد.

   ٦)در قارچ فنجاني ،اسكوكارپ پس از ادغام نخينه ها ولي قبل از تشكيل زيگوت ايجاد ميشود.

   ٧)زيگوسپورانژ برخلاف زيگوسپور در شرايط مساعد ميتواند كراسينگ اوور انجام دهد.

   ٨)توانايي قارچها براي زندگي در شرايط متفاوت و همزيستي انها با اتوتروفها ،به ترتيب انها را ازنظر اقتصادي و بوم شناختي مهم كرده است .

   ٩)در قارچ ژله اي برخلاف ريزوپوس ،ريزوييدهاي ادغام شده ،چتر را تشكيل ميدهد.

   ١٠)از ادغام دو نخينه AbDباaBd در قارچ.....هر .....توانايي تشكيل ٨نوع هاگ جنسي دارد.
   ١)ژله اي -بازيدي
   ٢)ريزوپوس-اسپورانژ
   ٣)فنجاني-آسك
   ٤)ريزوپوس-زيگوسپورانژيوم


   ازمون14

   مبحث:جانوران -اغازيان-قارچ
   زمان :٢٠دقيقه


   ١)در نام علمي گرگ ، قسمت Canisبرخلاف lupus چند خزانه ژنتيكي دارد.

   ٢)هر جانداري كه مواد سنگدان را ابتدا وارد روده
   ميكند،در قلب خود منافذ دريچه دار براي ورود خون ،ندارد.

   ٣)هر جانداري كه با ميتوز، گامت نر تاژك دار ايجاد ميكند،گامت ماده ان گونه نيز محصول ميتوز است

   ٤)در گاو ،غذائي كه براي دومين بار از مري عبور كرده است ، ابتدا به هزارلابراي جذب اب و سپس به قسمت پر انزيم وارد ميشود

   ٥)جانوري كه ساده ترين سيستم عصبي مركزي را دارد،توسط سلول رنگيزه دار،شدت و جهت نور را تعيين ميكند.

   ٦)در مارماهي برخلاف مار ابي ،خون خارج شده از قلب ، فقط به دوطرف سر جانور ميرود.

   ٧)وال برخلاف ماهي خاردار ولي همانند غازوحشي ميتواند ماده دفعي نيتروژن دار را مدتي در بدن نگه دارد.

   ٨)كرم ابريشم همانند پروانه ابريشم ،طناب عصبي شكمي دارد ولي برخلاف ان تنفس پوستي دارد

   ٩)جانوري كه در هنگام دم هواي تازه زيادي را وارد ششها نميكند،اندازه نسبي مغز انها نسبت به وزن انها زياد است.

   ١٠)هرقارچ پرسلولي كه هر هاگ ان حاصل مستقيم تقسيم ميتوز است،درشرايط نامساعد ،اسكوكارپ را قبل از زيگوت ايجاد ميكند.

   ١١)هر كپكي كه به صورت رشته بدون ديواره عرضي ميباشد،گامتهايش با تقسيمي بدون قدرت جداكردن اللهاايجاد ميشوند.

   ١٢)دركاهوي دريايي وكلاميدوموناس ،هر سلول متحركي كه محصول ميتوز باشد،توانايي همجوشي دارد.

   ١٣محل توليد اوليه مروزوييت چرخه مالاريا ،ميتواند در ازبين بردن برخي عوامل بيماريهاي درون خون انسان مؤثر باشد.

   ١٤)گلسنگ بدليل توانايي توليد نيترات درمتابوليسم خود ،نقش كليدي در ايجاد اكوسيستم دارد.

   ١٥)در قارچ فنجاني ،سلول انتهائي نخينه هاي دو هسته اي ،قسمت داراي تقسيم ميوزرا ايجاد ميكند.


   ازمون15

   مبحث:فصل ٩،١٠ سوم
   گياهي فصل٣دوم
   فصل ٩ پيش دانشگاهي

   ١٥ سوْال با ٢٠ دقيقه زمان


   ١)در گياهان دانه دار برخلاف گياهان إنتريدي دار ،لوله گرده و تخمزا در بخش ماده ايجاد ميشود.

   ٢)دانه اي كه حاوي رويان با دو نوع برگ ميباشد ،بال ياالبومن ندارد.

   ٣)رشد قطري ساقه جوان ذرت ،در پي افزايش حجم سلولهاي حاصل از مريستم راسي ميباشد.

   ٤)در مقطع عرضي ساقه مركباتي كه شش سال رشد پسين دارند ،در فاصله بين دو كامبيوم ،صفحه غربالي و صفحه منفذ دار ديده ميشود.

   ٥)در گياهان هر هورمون محرك رشدي كه علاوه بر بخش رويشي در بخش زايشي نيز توليد ميشود باعث نمو ميوه و جوانه زني ميشود.

   ٦)گياهان بسياري از پاسخهاي خود به محركهاي محيطي را با هورمونها شروع ميكنند .

   ٧)دربين نهاندانگان ، بيشترين و كمترين نسبت حجمي پوست به استوانه مركزي بترتيب در ريشه دولپه أيها و ساقه تك لپه أيها وجود دارد.

   ٨)ويروييد و عامل گال برخلاف كپك هاي مخاطي ميتوانندمحرك ترشح هورموني از اغلب بافتهاي گياهي شوند.

   ٩)فيبر و أشعه مغزي ساقه بخشي از بافت زمينه اي ميباشد كه بويژه در نزديكي بافت هادي ديده ميشوند.

   ١٠)منشا تشكيل كرك و سلول نگهبان ساقه ، پس از فعاليت كامبيوم چوب پنبه ساز از بين ميرود.

   ١١)از هر سلول مولد گرده نارس در كاج برخلاف لوبيا ،چهار گامتوفيت و ٨ انتروزوييد ميتواند ايجاد شود.

   ١٢)در گياهان فاقد سانتريول ،اولين ميتوز سلول تخم همانند ميتوزهاي ايجاد كننده سلولهاي گرده
   رسيده با سيتوكينز نامساوي همراه ميباشد.

   ١٣) ويروسها در چرخه ليتيك برخلاف ليزوژنيك ، داراي همانندسازي مستقل از ميزبان به همراه متابوليسم و كپسيد سازي ميباشند.

   ١٤)استرپتومايسز برخلاف باكتريهايي كه از مواد گوگردي الكترون ميگيرند ، ميتواند از مواد الي طَي تنفس سلولي انرژي بگيرد.

   ١٥)باكتري شوره ساز ميتواند خالص سازي سنگ معدن اورانيوم را برخلاف پاكسازي الودگي هاي شيميايي انجام دهند.

   ازمون 16

   مبحث : كل گياهي و دو فصل اخر پيش

   تعدادسوال:١٥
   زمان :٢٠ دقيقه

   تاريخ :٤شنبه ١٥ ارديبهشت

   ١)مرحله اصلي زندگي گياه فاقد اوند همانند پيكرجاندار اسكوكارپ دار، از ميتوز هاگ ايجاد ميشود.

   ٢)شرايط محيطي براي انجام تقسيم در زيگوسپور و زيگوسپورانژ برخلاف شرايط لازم براي رويش هاگ در كپك مخاطي پلاسموديومي ميباشد.

   ٣)خروج اب از بين دو سلول نگهبان روزنه به دنبال كاهش طول اين سلولها بوده است .

   ٤)در كاج همانند اگاو ، بذرافشاني هوا فقط از طريق لانها صورت ميگيرد.

   ٥)افزايش پتانسيل اب در پريسيكل نارون به افزايش فشار ريشه اي و صعود شيره خام در تراكييدها كمك ميكند.

   ٦)مروزوييت مالاريا همانند ويروس HIV ميتواند در هر نوع ازسلولهاي موجوددريكي از انواع سلولهاي هماتوكريتي زياد شود.

   ٧)قارچها همانند مهره داران و برخلاف هيدر فقط گوارش برون سلولي را براي مواد غذائي دارند.

   ٨)اگر ژنوتيپ زيگوتها را به صورت AaBbDdدر نظر بگيريم به طور معمول از هر اسپورانژ ريزوپوس برخلاف هر آسك مخمرو زيگوسپورانژ ريزوپوس ،يك نوع هاگ ايجاد ميشود

   ٩)اغازي كه هاگ و گامت تاژكدار دارد، هر سلول ديپلوييد ان ميوز ميكند.

   ١٠)نوع تقسيم زيگوت و سلولهاي حاصل از ان در قارچ فنجاني مشابه تقسيمات مورد نياز توليد گامتوفيت نر لوبيا ازسلول مولد گرده نارس ميباشد.

   ١١) زيگوت در ريزوپوس برخلاف زيگوت قارچ ژله اي و فنجاني در محل توليد ، تقسيم ميوز را انجام نميدهد.

   ١٢)در پوست درخت أفرأي ٥ساله از خارج به داخل ميتوان موم ، سلول تمايزنيافته واكوئل دار و صفحه غربالي را مشاهده كرد.

   ١٣)براي گلدهي زنبق برخلاف بنت قنسول در أوائل تابستان بايد شب بلند رابا كمك فلاش نوري شكست.

   ١٤)نور ميتواند در ايجاد انواع مختلف حركت فعال گياهي تاثير گذار باشد.

   ١٥)بسياري از سلولهاي گياه بالغ ميتوانند همه ژنهاي خود را فعال كنند.

   ازمون17

   مبحث:فصلهاي٦،٧،٨پيش

   زمان:١٠ دقيقه
   تاريخ :٢٢/٢/١٣٩٥


   ١)الگوي لجيستيك برخلاف الگوي نمايي ،افزايش تعداد افراد جمعيت را دليلي بر كاهش فوري اهنگ رشد ميداند.

   ٢)افراد دو جمعيت تيره و روشن بيستون بتولاريا ميتوانند در محيط ناهمگن ،تقسيم منابع و رابطه همزيستي برقرار كنند.

   ٣)در ازمايش پاين با حذف ستاره دريايي از دريا ،تنوع زيستي در محيط كم شده و رقابت بين گونه هاي شكار ان زياد ميشود.

   ٤)هر يادگيري كه با يك محرك نشانه شروع شود نوعي الگوي عمل ثابت و به يك شكل در افراد يك گونه ميباشد.

   ٥)در جانوران ،مهمترين عامل در تعيين راهبردهاي توليد مثلي ،هزينه والدين براي توليد مثل و نگهداري از فرزندان ميباشد.

   ٦)بروز انعكاس در شاخك هاي حسي عروس دريايي به حركت مداوم اب،نمونه اي ازساده ترين نوع يادگيري است.

   ٧)در عامل إسهال خوني ،هر مرحله كلي تنفسي كه ATP توليد مي كند،NADH نيز توليد ميكند.

   ٨)در واكنش هاي وابسته به نور گياه اطلسي،توليد NADPH را برخلاف مصرف ماده٥كربنه ميتوان مشاهده كرد.

   ٩)در تنفس سلولي از شروع اكسايش پيروات تا توليد FADH2،تعداد مولكول NADH وCO2 توليدي با هم برابر ميباشد.

   ١٠)تخمير موجب ميشود كه در صورت كمبود اكسيژن نيز،همواره فرايند گليكوليز و ساخت ATPدر سلول زنده به طورمداوم انجام شود.


   ازمون 18

   تاريخ ٢٩ ارديبهشت ٩٥

   مبحث:پيش٢(فصل٦تا١١)

   مدت ازمون :١٢ دقيقه


   ١)به طور معمول،دركپك سياه نان هاگهايي كه درشرايط تغيير كرده ومساعد شده ايجادميشوند ،برخلاف ساير هاگهاي ان ، در محل توليد ،ميرويند.

   ٢)هر قارچي كه توليد مثل غيرجنسي شايعتري از نوع جنسي دارد ، قادر به ايجاد ساختار توليد مثلي گرز مانند نميباشد.

   ٣)برخي از اغازيان تك سلولي تاژكدار كه قدرت توليد گامت دارند ،توانايي ايجاد همزيستي با نوعي يوكاريوت هتروتروف دارند.

   ٤)در چرخه كپك پلاسموديومي برخلاف كپك پني سيليوم ،هر رشته ميتواند منشا توليد تعدادي ساقه و كپسول شود.

   ٥)هر اغازي كه گامت تاژك دار دارد ،ميتواندطي دوباره سازي +NAD،انرژي ساخت ريبولوز بيس فسفات را نيز فراهم كند.

   ٦)هر باكتري تثبيت كننده نيتروژن كه از مواد معدني الكترون ساخت مواد الي را ميگيرد ، حاوي كپسول ژله اي پيوسته ميباشد.

   ٧)در چرخه ليتيك همانند چرخه ليزوژنيك باكتريوفاژ نميتواند مستقل از ميزبان همانند سازي كند.

   ٨)از مصرف هر گلوكز ، مرحله اول تخمير الكلي به اندازه هر چرخه كربس قدرت توليد گاز مورد نياز فتوسنتز را دارد.

   ٩)در سلول نگهبان روزنه بنت قنسول ، هر گامي از متابوليسم كه انتقال دهنده الكتروني پرانرژي توليد ميكند،در مجاورتDNAحلقوي انجام ميشود.

   ١٠)هر گياهي كه قادر است در شرايط گرم و خشك با كارايي بالا فتوسنتز كند،ميتواند در هر سلول بين دو اپيدرم برگ ، بدون حضور اكسيژن نيز كمي ATPبسازد.   سعی کردم ویرایش ازمون ها البته از نظر نوشتاری (نه علمی) درست باشه . اگه در قسمتی اشتباه تایپی بود پوزش میخوام .
   ایشالله مورد مقبول قرار بگیره .
   با تشکر از زحمات دکتر اشکان هاشمی بابت برگزاری ازمون هاشون در کانال تلگرام زیست الگو
   موفق باشید

  2. Top | #2
   کاربر فعال

   Tajob
   نمایش مشخصات
   داداش آخرين اصلاحات موج آزمون رو هم تو كانال گذشته مولف
   شما كه زحمت كشيدي اونو هم بذار تو پست زير
   http://forum.konkur.in/thread40222.html#post795666
  آخرین مطالب سایت کنکور

 • تبلیغات متنی انجمن