دوستان به نظرتون 360 درجه ریاضی 3 مهر و ماه رو بگیرم یا سیر تا پیاز 3 گاج خیلی سبز رو تحقیق کردم فایده نداره