سلام
میخواستم ببینم کسی قسمت دوم جزوه ریاضی مهندس دربندی رو داره؟؟
قسمت اولش و خوندم ب نظرم خوب بود
دنبال قسمت دومشم بودم ک پیدا نشد
اگ هست ممنون میشم بزارین