سلام به کنکوری ها
اگه کسی از استاد کریمی یا استاد هدایت نجفی جزوه دارد بهم لینک بدهد لطفا