سلام دوستان ، کلید نمودار تو نمودار ساقه و برگ چیه و چطوری باید بدستش آورد ؟ لطفا اگر میشه زود بگید چون امتحان دارم