با سلام و خدا قوت به محضر خوانندگان عزیز

در برنامه ریزی یکی از ذهنیت های غلط ما آن است که اکثرا راه رفتن کبک را بهتر میدانیم و راه و روش خود را فراموش میکنیم و به جای آنکه عادات و ظرفیتهای خود توجه کنیم محو جمال و مانور دیگران میشویم در حالی که پیشرفت هر برنامه درسی در درجه نخست به توانایی های ذاتی و عادات ما بستگی دارد.
برای نمونه برخی از دانش آموزان عادت دارندکه صبح ها ی خیلی زود درس بخوانند در حالی که برخی دیگر آخر شب و موقعی که همه اعضای خانواده به خواب میروند و محیط منزل ساکت میشود مطالعه میکنند.برخی دیگر نیز به هنگام درس خواندن راه میروند و ان را بلند بلند با خود تکرار میکنند. در حالی که برخی دیگر در گوشه ای کز میکنند و صامت خوانی میکنندو هزار شکل و رنگ دیگر....

اگر از یک متخصص تعلیم وتربیت سوال کنید که کدام یک از روشهای فوق بهتر است بدون درنگ پاسخ میدهد آنکه داوطلب با آن درس را بهتر یاد میگیرد...آری آن روشی که به آن بیشتر عادت کرده اید و با آن راحتر هستید مفید تر است.
همه ما باید بپذیریم که در یاد گیری تنها یک روش وجود ندارد.
قولی مشهور است که راه های رسیدن به خدا به تعداد خلق الله است
آری در درس خواندن و مطالعه هم روش یادگیری به تعداد همه ی داوطلبان است و هر کس دارای عادت و یا عاداتی است که با آن انس گرفته است و این عادات گاهی اوقات به هیچ صراطی هم مستقیم نیست اما در شرایط واقعی جواب داده و به مدد مجری آن رسیده است.
شاهد گفتار این که در طول دوران آموزشی دانش اموزانی را دیدم که به نحو عجیبی می نویسند یا به طرز غریبی مطالعه میکنند برای مثال دانش آموزی را میشناسم که هنگام نوشتن دستش را بسیار کج و شکسته میگیرد و کلمات را وارونه مینویسد....آری وارونه وبرعکس به معنای واقعی برای مثال ( الف ) را همیشه از پایین به بالا میکشد یا هنگامی که حرف ( ن ) را مینویسد از سمت چپ آن شروع میکند و چه میدانم مثلا سر کش ( ک و گ) را از پایین به بالا و از ادامه حرف نقاشی میکند و اینها همه عادت است و او به این عادات انس و الفت گرفته است .
این حرف درستی ست که این روش طریقه ی صحیحی نیست و این فرد اشکالاتی در تحریر دارد اما آیا حالا میتوان در این برهه آن مشکلات را بحث و حل کرد و شیوه ی سیستماتیک و استانداردی را در مورد وی پیش گرفت ؟....خیر بهتر آن است که به عادات او احترام بگذاریم و برنامه ریزی را به سمت توانمندی های بالفعل وی سوق دهیم تا بهره ی بیشتری بگیرد.
پس یرای مطالعه درسی همانطور که هستید باشید و بدانید هیچ کاری با تمرین اجرا شدنی نیست.
منبع : هفته نامه پیک سنجش
به شما عزیزان پیشنهاد میکنیم هفته نامه پیک سنجش را هر هفته تهیه نمایید
موفق و پیروز باشید.
علی سلیمانی