10 نکته برای مطالعه بهتر دروس
روش های زیادی وجود دارند که باعث یادگیری بهتر در شما میشوند اما باید آنها را کشف کرد و یا از تجربیات دیگران استفاده کرد.سرفصل این مطالب را در این پست آورده ایم تا با رعایت این موارد بهتر و اصولی تر بتوانید درس بخوانید.
1- در فواصل زمانی کوتاه اما پیوسته درس بخوانید
2- با خیالی آسوده استراحت کنید
3- وضعیت جسمی خود را در نظر بگیرید
4- درس ها را در همان روز مرور کنید
5- مرحله به مرحله پیش بروید
6-محیطی مناسب برای درس خواندن فراهم کنید
7- میزان خستگی مغزتان را در نظر داشته باشید
8- با برنامه ریزی مناسب، درس خواندن را به عادت تبدیل کنید
9-هدف داشته باشید
10- ناامیدی دشمن یادگیری است
نکاتی در مطالعه وجود دارند که برا هر شخص متفاوتند بنابراین
مشاوره تحصیلی شما میتواند بسیار نقش موثری در مطالعه تان داشته باشد
نکته ی آخر:
روش تست زدن
یکی از مهم ترین مباحث یادگیری نحوه مناسب تست زدن دروس میباشد.اساسی ترین نکته در تست زدن این مطلب است که بدون یادگیری کامل هر مبحث سراغ تست های مربوط به آن نروید! روش های مختلفی برای تست زدن وجود دارند که بسیار بسیار کمک کننده و تثبیت کننده یادگیری هستند.