سلام دوستان ایام خوش ، اینجا کسی در مورد فلسفه علم امیرکبیر اطلاعاتی داره ? و تفاوت ش با جو شریف?