توجه داشته باشيد كه شما قادر نيستيد تمام شرايط زندگي‌ تان را تغيير بدهيد؛ اگر شما بچة كوچك خانواده هستيد، بعد از 50 سال، باز هم بچة كوچك خانواده خواهيد ماند؛ اگر پدر و مادر شما پير وبي‌سواد هستند وشرايط تحصيلي شما را به خوبي درك نمي‌كنند شما قادر نخواهيد بود با غم خوردن و خودخوري آنها را پرفسور كنيد؛ اگر شما در منطقه‌اي از كشور زندگي مي‌كنيد كه نسبت به مناطق ديگر، ‌محروم است، به اين زودي معجزه‌اي روي نخواهد داد؛ اگر شما مرد يا زن هستيد همان خواهد ماند؛ اگر والدين شما استطاعت فرستادن شما به كلاس‌هاي كنكور را ندارند و نمي‌توانيد كتاب‌هاي گران قيمت بخريد به اين زودي‌ها قابل برطرف شدن نيست؛ اگر شما ... .


بنابراين، در هر شرايطي كه هستيد مهيا شويد تا با تلاش و كوشش، شاهد مقصود را در آغوش بكشيد. مطمئن باشيد كه با سر در گريبان فرو بردن و غم خوردن، شرايط زندگي شما تغيير نخواهد كرد. اگر شما تفكر موفقيت در سر داريد موفق خواهيد شد و اگر تفكر شكست در ذهن خود داريد شكست‌تان قطعي است. در شرايط موجود غرق نشويد. شرايط زندگي شما هر چه قدر هم نامناسب باشد بالاخره جنبه‌هاي مثبتي هم وجود دارد؛ هيچكس در فضاي كاملاً و مطلقاً منفي‌ها كه هيچ آثاري از مثبت‌ها وجود نداشته باشد زندگي نمي‌كند؛ بنابراين، از جوانب مثبت زندگي خويش بهره‌برداري نماييد. عنايت داشته باشيد كه من مخالف شرايط خوب و مناسب نيستم و شديداً معتقدم كه شرايط خوب و مناسب به پيشرفت و ترقي ما كمك زيادي مي‌كند ولي اگر شرايط خوبي نداشته باشيم چه؟ بايد جنبه‌ هاي مثبت را نديده بگيريم و به امكانات موجود هم پشت پا بزنيم؟
اگر پدر شما نتوانسته است امكانات رفاهي و تحصيلي ايده‌آلي براي شما فراهم نمايد و شما هم غم و غصه و نگراني را پيشة خود ساخته‌ايد، مطمئن باشيد فرزند شما، از شما رنج و عذاب بيشتري را متحمل خواهد شد و چه بسا در همان اوايل زندگي شكست بخورد و نتواند قدم از قدم بردارد. در گذشته، شرايط نامناسب كار خود را كرده و اثرات منفي خود را بدون اينكه شما توانايي برخورد با آن را داشته باشيد گذاشته است، اما بعد از اين شما هستيد كه بايد شرايط را تغيير بدهيد؛ با همت و اراده و شناخت استعدادهاي خويش بر شرايط نامناسب غلبه كنيد
saeedghiasvand