سلام
من خوبم و میدونم شما هم خوب هستید. این بار براتون یه موضوع خیلی جالب رو باز میکنم.
قدرت کلمات
به نظرتون تا چه اندازه کلمات میتونند قدرتمند باشند؟ چقدر روی شما تاثیر میزارند؟ تا چه حد میتونند باورپذیر باشند؟ و …
اونایی که فکر میکنند حرف من بی معنی میتونه باشه که بالای ۹۰% شما دوستان گلم رو تشکیل میده لطفا به ادامه مقاله دقت بیشتری کنند.
اول یک داستان کوتاه تعریف میکنم تا با اساس قدرت کلمات آشنا بشید و بعد راجب آن توضیح خواهم داد.
جوان حرف پیرمرد که بهش گفته بود کلمات نفوذ بالایی بر انسان و موفقیت آن دارد را نمیتوانست به آسانی بپذیرد.
رو به پیرمرد کرد و گفت: حرف شما درست اما آنقدر که شما میگویید هم مهم نیست.
پیرمرد اندکی فکر کرد سپس رو به جوان کرد و گفت: برو داخل اتاق خود داخل کشو برگه ای پیدا خواهی کرد که تورا توجیح خواهد کرد.
جوان میهمان این پیرمرد بود و برای کسب مقام و راه ثروتمند شدن به دیدن پیر آمده بود تا از تجارب او بهرمند شود.
به اتاق خود رسیذ. کشو را باز کرد. نامه ای یافت. روی نامه اسم جوان حک نشده بود. نامه را باز کرد و تنها یک کلمه جلوی چسمانش نمایان شد “خدا حافظ”
جوان دست و پای خود را گم کرد. نا امید شد. درهمین حال ناگهان از دستگاه پرینتر با سرعت تمام برگه هایی با این عنوان به سمت جوان پرتاب شد
“تو یک ساعت دیگر خواهی مرد” “تو یک ساعت دیگر خواهی مرد” “تو یک ساعت دیگر خواهی مرد” “تو یک ساعت دیگر خواهی مرد”
جوان به سمت در شتافت و در قفل بود تلفن را برداشت و تنها بوق اشغال به سمته پنجره رفت هرچه از طبقه دوم برسر افراد درون باغ فریاد کشید فایده ای نداشت گویی همگی کر بودند.
جوان دیوانه شده بود ناگهان در باز شد فردی با لباسی مشکی همچون یک قاتل حرفه ای دس خود را داخل جیبش کرد.
جوان فریاد کشید و خود را مرده پنداشت. قاتل کلاه را از سر خود برداشت و کسی نبود جز پیرمرد … . درون جیبش کاغذ سفیدی بیش نبود.
دوستان عزیزم به یاد داشته باشید
آنقدر کلام قدرتمند است که حتی لازم نیست واقعیت داشته باشد تا بر شما تاثیر بگذارد.
اگر تخیل و منطق در تضاد باشند حتما تخیل شما پیروز میشود.
بیشتر ما این اصل را نه تنها نمیدانیم بلکه بر ضد خود به کار میبریم.
دوست کنکوری من تنها با گفتن این کلمات و به کار بردن این اصل ساده
از استرس خود بکاهید
به خود اعتماد به نفس دهید
و تراز خود را بالا ببرید … چگونه؟ هرکس با فهم و درک خویش نسبت به این مقاله میتواند این سه کار را انجام دهد.
پس با به کار بردن کلمات مفید و مثبت هرچند دروغ به موفقیت برسید.
دقت کردید من نوع نوشتنم از حالت خودمونی به رسمی تغییر کرده بود تو این مقاله؟ میخواسم تاثیر قدرت کلمات رو با تمام وجود درک کنید.
بحث جدی بود پس سر این قضیه جدی باشید.
پوریا نیری (نویسنده مکتبستان)