سلام دوستان میشه ی مشاور تحصیلی انگیزشی خوب در استان خراسان شمالی معرفی کنین؟؟؟؟هر شهرش بود بود مهم نیست ....غیر انگیزشی هم بود اشکالی نداره فقط خوب باشه و واقعا درست بگین....شمارشونم اگه بدین چ بهتر......