سلام دوستان
سال نوتون مبارک^_^

یه 3تا ویدیو انگیزشی دیدم خیلی خوب وپتاثیر گذاره مخصوصا برای اونایی که هنوز شروع نکردن یا شروع کردن اما ول کردن یا...
درکل شدیدا توصیه میکنم همه ببینید حتی اونایی که تو مسیر هستند و خوب کارمی کنند اما یکم کم انگیزه شدن...!
وهرکی هم اگه ویدیویی داره بزاره تا بتونیم همه استفاده کنیم ^_^

باور


قدر زمان هایتان را بدانید


همه چیز فقط و فقط به خودت بستگی داره