خانه شیمی

X
 • آخرین ارسالات انجمن

 •  

  نمایش نتایج: از 1 به 11 از 11
  1. Top | #1
   کاربر باسابقه

   Mehrabon
   نمایش مشخصات

   درسنامه مفهومی ترکیبی قارچ

   دانلود Pdf درسنامه قارچ ها


   Download

   اصلا می‌دانی چیست ؟!

   من خدا را در بین فرمول های فیزیک یافتم !
   من خدا را در بین مسائل شیمی یافتم ! در بین مفاهیم ژنتیک !
   خبری از خدا نبود در کتاب دینی هایم !
   خدا را بیاب . . .
   نه در بین نماز های شبت ...
   بلکه در بین شب بیداری هایت برای علم اموزی ...

  2. Top | #2
   کاربر باسابقه

   Mehrabon
   نمایش مشخصات
   در دنیای جانداران 5 فرمانرو داریم که یکی از آن ها فرمانروی قارچ ها است.قارچ ها بسیار گوناگونند و آن ها را بر اساس ساختار های تولید مثلی به 4 گروه بندی می کنند که امروز 2 گروه را بررسی می کنیم

   دئوترومیست ها
   دئوترومیست ها مشتمل بر قارچ هایی است که در آن ها تولید مثل جنسی دیده نمی شود
   1-دئوترومیست ها تولید مثل جنسی ندارند پس:ادغام نخینه-هاگ جنسی-گامت-زیگوت-لقاح-میوز-تتراد-کراسینگ اوور-نوترکیبی-جدا شدن الل ها-جدا شدن کروموزوم های همتا و...ندارند
   2-قوانین یک و دوی مندل در مورد این شاخه از قارچ ها صادق نیست
   3-تنها دسته از قارچ ها هستند که چرخه هاپلوئیدی ندارند
   4-هر قارچی که در طول زندگی میوز و تولید مثل جنسی ندارد در این دسته قرار می گیرد
   5-همه ان ها پرسلولی هستند.همگی دیواره کیتینی دارند و گوارش آن ها برون سلولی است.ممکن است آزادزی باشند یا انگل
   6-دارای میتوز هسته ای هستند و دوک را درون هسته خود تشکیل می دهند
   7-دارای نخینه و میسلیوم هستند که نخینه ان ها دیواره ی کیتینی دارد و بدن رشته ای دارند
   8-منبع انرژی ان ها مواد آلی و کربن دار است که به تنهایی می توانند از ان استفاده کنند
   9-فاقد جهش مضاعف شدن-کرومزوم همتا-خالص ناخالصی صفات هستند اما هر کرومزوم ان ها می تواند با یک کرومزوم دیگر جهش جابه جایی دهد
   10-تنها عامل تنوع در ان ها جهش است
   11-دارای هاگ غیرجنسی-میتوز-ساختار تولید مثلی(از نوع غیرجنسی)هستند و هاگ غیرجنسی ان ها در نوک نخینه ها قرار دارد و درون هاگدان یا کیسه یا ساختار خاصی نیست(مانند اسکومیست ها و برخلاف زیگومیست ها)
   12-این گروه قارچ ها کم ترین تنوع هاگی را در بین تمام قارچ ها دارد

   13-در طول زندگی خود هیچگاه سلول دیپلوئید نمی سازند
   14-فاقد سانتریول هستند و مانند بازدانگان و نهاندانگان دوک را بدون حضور سانتریول می سازند
   15-مانند خزه و سرخس عامل پراکنش ان ها هاگ است.البته هاگ غیرجنسی
   16-همه آن ها هاپلوئید و هتروتروف هستند
   17-فاقد کلروفیل-فتوسیستم-واکنش وابسته نور-کالوین-روبیسکو-تنفس نوری-تولید اکسیژن-تثبیت co2-کلروپلاست-گرانوم-رنگیزه هستند
   18-ژنوم آن ها هم در هسته و هم در میتوکندری قرار دارد
   19-تمام سلول های آن ها دارای گلیکولیز است و یک ملوکول گلوکوز را در غیاب اکسیژن می شکنند و ناقل الکترون و پیروویک اسید و انرژی زیستی ساخته و ذخیره و مصرف می کنند
   20-دارای میتوکندری هستند و چرخه کربس و زنجیره انتقال الکترون دارند و تولید دی اکسید کربن و آب می کنند
   21-برخلاف اتوتروف ها فقط یک نوع زنجیره انتقال الکترون دارند
   22-یوکاریوت هستند پس فاقد اپران-اپراتور-ژن تنظیم کننده-عامل تنظیم کننده-توالی چند ژنی-ناحیه نوکلوئیدی هستند اما عوامل رونویسی و پروتئین فعال کننده دارند
   23-هم یوغی ندارند
   24-هاگ غیرجنسی ان ها فاقد تاژک-مژک یا هرگونه وسیله حرکتی است-وسیله حرکتی ان باد است!هاگشان سبک است

   25-قاطر-پروکاریوت ها-تاژکدران چرخان-آمیب-اوگلنا هم تولید مثل جنسی ندارند
   26-توالی نوکلئوتیدی dna ان ها بسیار شبیه اسکومیست ها است به همین علت بر اساس روش های ملوکولی(نه جنسی)بیشتر آن ها را(نه همه آن ها)در گروه آسکومیست ها قرار می دهند.اگر قرار بود مانند انسان ها پیوند اعضایی در این قارچ ها صورت بگیرد!این دو می توانستند اهدا کننده خوبی برای هم باشند!
   اصلا می‌دانی چیست ؟!

   من خدا را در بین فرمول های فیزیک یافتم !
   من خدا را در بین مسائل شیمی یافتم ! در بین مفاهیم ژنتیک !
   خبری از خدا نبود در کتاب دینی هایم !
   خدا را بیاب . . .
   نه در بین نماز های شبت ...
   بلکه در بین شب بیداری هایت برای علم اموزی ...

  3. Top | #3
   کاربر باسابقه

   Mehrabon
   نمایش مشخصات
   انواع دئوترومیست ها

   انواع زیادی از قارچ ها شناسایی شده اند که تولید مثل جنسی ندارند.بسیاری از اعضای این گروه صرفه اقتصادی دارند.همانطور که گفته شد هر قارچی که تولید مثل جنسی ندارد جز همین گروه محسوب می شود که ما در کتاب درسی 4 تای آن را می خوانیم:
   1-قارچ پنی سیلیوم
   از خود ترشحاتی دارند که نخستین بار فلمینگ با کشف این ترشحات انتی بیوتیک پنی سیلین را کشف کرد
   1-پنی سیلین-تتراسایکلین از جمله انتی بیوتیک های کتاب درسی هستند

   2-انتی بیوتیک ها به روند پروتئین سازی اثر دارند و چون ویروس ها پروتئین سازی و ریبوزوم ندارند این ها فقط روی جانوران و باکتری ها اثرگذارند.
   3-از موارد درمانی انتی بیوتیک ها می توان به ذات الریه و استافیلوکوکوس اورئوس اشاره کرد
   4-مصرف زیاد انتی بیوتیک با از بین بردن باکتری های مفید روده و سایر قسمت های بدن موجب کاهش سطح ویتامین های محلول در آب و محلول در چربی مثل بی و کا می شود و می تواند در چرخه ی کربس و انعقاد خون اثرگذار باشد
   5-باکتری ها در گذر زمان و بر اساس انتخاب طبیعی ژن مقاوم به انتی بیوتیک را خود پیدا کرده اند
   6-پنی سیلین نخستین بار در محیط کشت حاوی اگار کشف کرد.از جلبک های قرمز برای تهیه اگار استفاده می شود
   7-آنتی بیوتیک ها قابلیت عبور از جفت را دارند بنابراین خانم های باردار باید با ملاحظه ان را مصرف کنند
   اصلا می‌دانی چیست ؟!

   من خدا را در بین فرمول های فیزیک یافتم !
   من خدا را در بین مسائل شیمی یافتم ! در بین مفاهیم ژنتیک !
   خبری از خدا نبود در کتاب دینی هایم !
   خدا را بیاب . . .
   نه در بین نماز های شبت ...
   بلکه در بین شب بیداری هایت برای علم اموزی ...

  4. Top | #4
   کاربر باسابقه

   Mehrabon
   نمایش مشخصات
   بعضی گونه های پنی سیلیوم پنی سیلین می سازند

   1-به چند گونه نزدیک به هم یک سرده می گویند.وقتی کتاب می گوید بعضی گونه ها یعنی پنی سیلیوم یک سرده است نه یک گونه
   2-بعضی گونه های مورچه تخم عنکبوت می خورند.مورچه ها هم سرده هستند
   3-بعضی گونه های خفاش صدایی تولید می کنند که خارج از محدوده شنوایی ماست-خفاش ها سرده هستند
   4-بعضی گونه های ولوکس سلول های زایشی خاصی دارند-ولوکس ها سرده هستند

   5-بعضی گونه های استرپتومایسز بسیاری از انتی بیوتیک ها را می سازند-استرپتومایسز سرده است
   6-بیشترین انتی بیوتیک ها حاصل استرپتومایسز است نه پنی سیلیوم
   7-ریزوبیوم ها سرده هستند
   8-مالاریا را چند گونه از پلاسمودیم ها ایجاد می کنند.هاگداران و پلاسمودیوم ها سرده هستند
   9-پنی سیلیوم n=2 است.فاقد کروموزم همتا است.یک مجموعه کروموزومی دارد که در ان 2 کروموزم غیر همتا قرار دارند.جهش مضاعف شدن ندارد.
   10-ساختار های سبز و سفیدی که روی پرتقال و میوه های مختلف هستند و ما به ان ها کپک می گوییم در واقع ساختار تولید مثل غیر جنسی کپک پنی سیلیوم است.
   اصلا می‌دانی چیست ؟!

   من خدا را در بین فرمول های فیزیک یافتم !
   من خدا را در بین مسائل شیمی یافتم ! در بین مفاهیم ژنتیک !
   خبری از خدا نبود در کتاب دینی هایم !
   خدا را بیاب . . .
   نه در بین نماز های شبت ...
   بلکه در بین شب بیداری هایت برای علم اموزی ...

  5. Top | #5
   کاربر باسابقه

   Mehrabon
   نمایش مشخصات
   2-اسپرژیلوس

   1-گونه اسپرژیلوس در تخمیر سس سویا و تولید سیتریک اسید نقش دارد
   2-اسپرژیلوس یک گونه است و سرده نمی باشد
   3-این گونه در تخمیر سس سویا نقش دارد نه در ساخت سس سویا
   4-تخمیر کننده هستند و علاوه بر گلیکولیز و کربس می توانند در نبود اکسیژن تخمیر کنند و nad را گاهی در میتوکندری و گاهی در سیتوپلاسم بازسازی می کنند

   5-سیتریک اسید یک اسید آلی است که در گام اول کربس ساخته و در گام دو مصرف می شود.توجه شود این قارچ علاوه بر چرخه کربس در چرخه های دیگر این اسید را می سازد
   6-سویا به همران گوجه فرنگی و توتون مورد حمله پلازمید ti هستند
   7-سویا گیاهی یک ساله و نهاندانه است و دارای لقاح مضاعف است و فاقد انتریدی و ارکگن و سانتریول و تاژک است
   8-سویا جزو گروه تیره پروانه واران است و با ریزوبیوم ها دارای همیاری است
   9-اسپرژیلوس از همان گونه ها است که صرفه اقتصادی دارد
   اصلا می‌دانی چیست ؟!

   من خدا را در بین فرمول های فیزیک یافتم !
   من خدا را در بین مسائل شیمی یافتم ! در بین مفاهیم ژنتیک !
   خبری از خدا نبود در کتاب دینی هایم !
   خدا را بیاب . . .
   نه در بین نماز های شبت ...
   بلکه در بین شب بیداری هایت برای علم اموزی ...

  6. Top | #6
   کاربر باسابقه

   Mehrabon
   نمایش مشخصات
   3-طعم دهنده پنیر

   1-این قارچ هم صرفه اقتصادی دارد
   2-باز هم تخمیر کننده است

   3-بعضی باکتری ها هم موجب طعم پنیر و ماست می شوند
   4-مایه پنیرسازی رنین است که در معده بسیاری از نوزادان پستانداران تولید می شود و جزو شیره معده محسوب می شود
   اصلا می‌دانی چیست ؟!

   من خدا را در بین فرمول های فیزیک یافتم !
   من خدا را در بین مسائل شیمی یافتم ! در بین مفاهیم ژنتیک !
   خبری از خدا نبود در کتاب دینی هایم !
   خدا را بیاب . . .
   نه در بین نماز های شبت ...
   بلکه در بین شب بیداری هایت برای علم اموزی ...

  7. Top | #7
   کاربر باسابقه

   Mehrabon
   نمایش مشخصات
   4-قارچ لای انگشتان پا

   1-سبب بیماری پوستی می شود.یعنی در بافت سنگفرشی چندلایه بروز می کند
   2-عامل ایجاد آکنه و جوش صورت(پروپیونی باکتریوم اکنس)و تبخال(ویروس)هم در پوست تظاهرات می کنند
   3-این قارچ ها از جمله عوامل بیماری زا هستند که خط اول دفاع غیراختصاصی و اسید پوست روی ان ها کوچکترین تاثیری ندارند
   4-انگل خارجی محسوب می شوند و زندگی ازاد ندارند و با تخریب بافت سنگفرشی چندلایه از مواد الی جاندار زنده بهره می برند
   5-هر قارچ بیماری زا انگل محسوب می شود.زنگ-سیاهک-امانیتا-کاندیدا همگی انگل هستند البته برخی خارجی و برخی داخلی
   6-انگل های داخلی تخصصی تر عمل می کنند.این قارچ همانند شپش و کنه و بعضی پشه ها و نوزاد پروانه کلم انگل خارجی است

   7-بیشتر در ورزشکاران رخ می دهد.
   8-فعالیت بدنی شدید و مداوم موجب چند اتفاق می شود:
   1-ایجاد بیماری های پوستی مثل همین بیماری قارچی اما درکل سیستم دفاعی بدن را قوت می بخشد
   2-موجب افزایش تخمیر در ماهیچه های اسکلتی می شود
   3-موجب پرکاری هیپوتالاموس و افزایش هورمون adh و تغلیظ ادرار می شود
   4-باعث افزایش برون ده قلب و افزایش ضربان قلب می شود و فاصله موج ها الکتروکاردیوگرام را از هم کم می کند
   5-باعث پرکاری غدد عرقی و چربی برون ریز می شود
   6-باعث اسیدی شدن سطح پوست و افزایش لیزوزیم و و افزایش مقاومت ان در برابر باکتری های بیماری زا می شود
   7-ورزش روی تراوش کلیوی و مقدار تولید ادرار اثر گذار است
   بسیاری از این علائم تداعی کننده پرکار تیروئید است!
   اصلا می‌دانی چیست ؟!

   من خدا را در بین فرمول های فیزیک یافتم !
   من خدا را در بین مسائل شیمی یافتم ! در بین مفاهیم ژنتیک !
   خبری از خدا نبود در کتاب دینی هایم !
   خدا را بیاب . . .
   نه در بین نماز های شبت ...
   بلکه در بین شب بیداری هایت برای علم اموزی ...

  8. Top | #8
   کاربر باسابقه

   Mehrabon
   نمایش مشخصات
   زیگومیست ها

   کپک سیاه نان یا همان ریزوپوس استولونیفر از شاخه زیگومیست ها است
   1-وقتی به نانی کپک زده و سیاه شده نگاه می کنید در واقع به ریزوپوس استولونیفر نگاه می کنید!
   2-عامل بیماری زایی در نان است اما دقت شود انگل نیست چون نان زنده نیست!

   3-نقش آن دقیقا برخلاف ساکارومیسز سرویزیه است.یکی تخریب کننده و دیگری سازنده نان
   کپک های کتاب درسی:صحبت از کپک شد پس بهتره کپک های کتاب درسی رو بشناسیم.همه ی قارچ ها کپک هستند علاوه بر ان ها کپک های مخاطی سلولی و پلاسمودیومی هم کپک هستند پس هر موقع سوال گفت هر کپکی....حساب کار دستتون باشه.
   این شاخه از آن جهت به این نام خوانده می شود که ساختار های تولیدمثل جنسی با دیواره ضخیم به نام زیگوسپرانژ می سازند.
   اصلا می‌دانی چیست ؟!

   من خدا را در بین فرمول های فیزیک یافتم !
   من خدا را در بین مسائل شیمی یافتم ! در بین مفاهیم ژنتیک !
   خبری از خدا نبود در کتاب دینی هایم !
   خدا را بیاب . . .
   نه در بین نماز های شبت ...
   بلکه در بین شب بیداری هایت برای علم اموزی ...

  9. Top | #9
   کاربر باسابقه

   Mehrabon
   نمایش مشخصات
   گونه ریزوپوس و سایر زیگومیست ها در خاک زندگی می کنند و از مواد جانوری و گیاهی در حال تجزیه تغذیه می کنند

   1-ریزوپوس یک گونه است نه سرده
   2-همه ی زیگومیست ها بدون استثنا در خاک زندگی می کنند
   3-ریزوبیوم که با پراونه واران همیاری دارد در خاک زندگی می کند
   4-استرپتومایسز که سازنده بیش از نیمی از انتی بیوتیک ها است در خاک زندگی می کند
   5-بعضی از باکتری های شیمیواتوتروف مثل نیتروزوموناس و نیتروباکتر هم در خاک زندگی می کنند
   6-بوی خاک را باکتری های هترتروف رقم می زنند.پس ان ها هم در خاک منزل دارند
   7-بعضی آمیب ها در خاک های مرطوب زیست می کنند
   8-بعضی جلبک های سبز در خاک زندگی می کنند

   9-کپک مخاطی سلولی در خاک زندگی می کند
   10-بعضی جانوران مثل کرم خاکی در خاک زندگی می کنند
   11-همه ی گروه های زیگومیست ها تجزیه کننده می باشند و از مواد الی اجساد مرده ی جانوران و گیاهان تغذیه می کنند
   12-دفت شود هر جانداری که تجزیه کننده باشد قطعا انگل نیست و برعکس پس هیچ زیگومیستی انگل نمی باشد
   13-بسیاری از قارچ ها-بسیاری باکتری ها-بعضی آغازیان تجزیه کننده اند این ها با تبدیل مواد الی به معدنی در بازیافت مواد و در بازگرداندن ان ها به چرخه مواد نقش اساسی دارند
   14-زیگومیست ها تنها گروه از قارچ ها هستند که هیچ انگلی در خود جای نداده اند.
   15-اغلب عوامل بیماری زا انگل هستند پس می توان هزاران انگل در کتاب درسی شمرد که زندگی ازاد ندارند
   اصلا می‌دانی چیست ؟!

   من خدا را در بین فرمول های فیزیک یافتم !
   من خدا را در بین مسائل شیمی یافتم ! در بین مفاهیم ژنتیک !
   خبری از خدا نبود در کتاب دینی هایم !
   خدا را بیاب . . .
   نه در بین نماز های شبت ...
   بلکه در بین شب بیداری هایت برای علم اموزی ...

  10. Top | #10
   کاربر باسابقه

   Mehrabon
   نمایش مشخصات
   چرا هیچ تجزیه کننده ای انگل نیست و برعکس؟!چون انگل ها از جانداران و زنده ها تغذیه می کند ولی تجزیه کننده از اجساد و غیرزنده ها یعنی روش ها و منابع تغذیه ای مختلفی دارند.

   میسیلیوم هایی که روی سطح نان رشد می کنند استولون نام دارند
   1-دقت شود کتاب برای واژه استولون میسیلیوم استفاده کرده است یعنی استولون مجموعه ای از نخینه ها است که برای جذب مواد غذایی مورد استفاده قرار می گیرد
   2-استولون نسبت سطح به حجم بالایی دارد

   3-استولون پرسلولی و هاپلوئید محسوب می شود
   4-تنها گروه از قارچ ها که استولون دارند زیگومیست ها هستند
   5-استولون همان ساقه رونده است.ساقه رونده را می توان در گیاهانی مثل توت فرنگی مشاهده کرد
   7-استولون میسیلیومی است که به صورت افقی(نه عمودی)رشد می کند و برخلاف نخینه هایی که عمودی رشد می کنند در انتهای ان هیچ اسپورانژی قرار ندارد
   8-استولون ها از بالا به نخینه هایی وصل هستند که در راس ان ها هاگدان غیرجنسی وجود دارد و از پایین به ریزوئید ها منتهی می شوند
   اصلا می‌دانی چیست ؟!

   من خدا را در بین فرمول های فیزیک یافتم !
   من خدا را در بین مسائل شیمی یافتم ! در بین مفاهیم ژنتیک !
   خبری از خدا نبود در کتاب دینی هایم !
   خدا را بیاب . . .
   نه در بین نماز های شبت ...
   بلکه در بین شب بیداری هایت برای علم اموزی ...

  11. Top | #11
   کاربر باسابقه

   Mehrabon
   نمایش مشخصات
   نخینه هایی که توسط ان ها قارچ درون نان نفوذ می کند(عامل نفوذی!)ریزوئید نام دارد.

   1-کتاب برای ریزوئید نخینه به کار برده یعنی برخلاف استولون میسیلیوم نیستند
   2-نخینه هاپلوئید و پرسلولی است
   3-در تمام کتاب درسی ریزوئید فقط و فقط برای زیگومیست ها به کار می رود
   ریزوم در گیاهان
   ریزوبیوم نوعی باکتری
   4-نسبت سطح به حجم بالایی دارند
   5-انشعاب ان ها از استولون بیشتر است
   6-تعداد ان ها از استولون بیش تر است

   7-فاصله ی بیشتری نسبت به استولون با اسپورانژ دارند

   نخینه زیگومیست ها معمولا دیواره عرضی ندارد.
   1-به کلمه معمولا دقت شود
   2-دیواره عرضی هم کیتنی است
   3-هر قارچی که دیواره عرضی ندارد جزو گروه زیگومیست ها است
   4-کتاب گفته بعضی از گونه ها دیواره عرضی ندارند و سیتوپلاسم ان ها ازادانه در سراسر نخینه جریان دارد.این گونه ها همان زیگومیست ها هستند
   تولید مثل غیرجنسی و جنسی زیگومیست ها هم برای دفعه های بعد چون بحثشون خیلی گسترده است!
   اصلا می‌دانی چیست ؟!

   من خدا را در بین فرمول های فیزیک یافتم !
   من خدا را در بین مسائل شیمی یافتم ! در بین مفاهیم ژنتیک !
   خبری از خدا نبود در کتاب دینی هایم !
   خدا را بیاب . . .
   نه در بین نماز های شبت ...
   بلکه در بین شب بیداری هایت برای علم اموزی ...

  افراد آنلاین در تاپیک

  کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

  در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربر و 1 مهمان)

  کلمات کلیدی این موضوع
  آخرین مطالب سایت کنکور

 • تبلیغات متنی انجمن