خانه شیمی

X
 • آخرین ارسالات انجمن

 •  

  نمایش نتایج: از 1 به 1 از 1
  1. Top | #1
   کاربر اخراجی

   نمایش مشخصات

   جمع بندی قارچ های زیست کنکور

   جمع بندی قارچ ها:
   یوکاریوتی هستند: هسته و اندامک غشاء دار دارند.
   DNA روی کروموزوم های خطی است،
   آپران ندارند،
   ژنها گسته است و
   اگزون و اینترون دارند
   . برای شروع رونویسی عوامل پروتئینی لازم دارند
   و پلازمید ندارند.
   چرخه هاپلوئید
   n) دارند تناوب نسل ندارند
   و فاقد تحرک هستند
   و بافت تمایز یافته مثل ساقه و برگ در گیاهان ندارند.
   در چرخه هاپلوئید(قارچها + کلامیدوموناس و اسپیرو ژیرو کپک مخاطی سلولی) فرد پرسلولی هاپلوئید است که با میتوز تولید گامت می کند.
   و از همجوشی گامت زیگوت ایجاد میشود که زیگوت تنها سلول دیپلوئید است،
   وزیگوت با تقسیم میوز تولید هاگ می کند
   و هاگ ها با میتوز رشد می کنند و نخینه ها را ایجاد می کنند. ۳- هتروتروف هستند: (فتوسنتز ندارند. کلروپلاست و تیلاکوئید و گرانوم و کلروفیل ندارند. توانایی تثبیت CO ندارند.
   انرژی مورد نیاز خود را از ترکیبات آلی می گیرند.
   برای تغذیه مواد آلی آنزیمهای گوارشی دارند و فاقد آنزیم روبيسکو وچرخه کالوين
   .هستند
   همانند گیاهان دیوارهای اسکلتی دارند.
   دیواره سلولی قارچها از جنس کیتین است،
   که نوعی پلی ساکارید (هیدرات کربن) است که شبیه پوشش خارجی حشرات است
   . سلولهای جانوری مثل اریتروسیت و لنفوسیتها دیوارهای سلولی ندارند.
   برای همین در برابر فشار تورژسانس مقاومت ندارند.
   قارچها میتوز هستهای دارند. یعنی غشاء هسته در طول تقسیم میتوز و میوز حفظ میشود و رشتههای دوک تقسیم در داخل هسته به وجود می آید
   و رشته های دوک تقسیم، کروموزوم ها را به دو قطب هسته (نه سلول) می کشند
   و میتوز با تقسیم هسته پایان می گیرد ولی در سایر یوکاریوتها در مرحله پروفاز غشاء هسته از بین میرود.
   قند ذخیرهای قارچها، گلیکوژن است که شبیه قند ذخیرهای سلولهای کبدی و ماهیچهای در جانوران است ولی قند ذخیرهای گیاهان، نشاسته (آمیلوز) است.
   قارچها بدن رشته ای دارند که نخینه (هیف) می گویند و این نخینه ها به هم گره خورده و تشکیل میسلیوم می دهند نخینه ها در واقع ساختار تولید مثلی قارچها هستند. نخینه ها هاپلوئید هستند و از رشد هاگها ایجاد می شوند نه از رشد زیگوت.
   تنها قارچهایی که نخینه و میسلیوم ندارند، مخمرها هستند چون مخمرها قارچهای تک سلولی هستند.
   خمدها |ساکاروميسز سرويزيه (مخمر نان) کاندیدا آلبیکنز (عامل برفک دهان)
   قارچها را بر اساس ساختار تولید مثل جنسی شاخه بندی میکنند.
   اولین قارچها احتمال تک سلولی بوده اند (مخمرها)
   گلسنگ ها
   جزء کهن ترین جانداران روی کره زمین است. فتوسنتز کننده اند و هم تثبیت N۲ و CO دارند. از مهمترین
   تولید کنندگان اکوسیستمها هستند و از بنیانگذاران اکوسیستمها هستند. نقشی کلیدی در ایجاد اکوسیستمها دارند. برای سنجش کیفیت هوا استفاده می شود. چون نسبت به تغییرات شیمیایی محیط حساس اند(ریشه نداشته و مواد را از هوا می گیرند) ولی به تغییرات دمایی مقاوم هستند. گلسنگ همیاری بین قارچها (بیشتر آسکومیستها) با جلبک سبز یا سیانوباکتری (آنابنا) است و تثبیت کننده N۲ است. جزء
   فتوسنتزکننده مواد آلی هستند که کربوهیدارت را در اختیارقارچ می گذارد و قارچ مواد معدنی را در اختیار فتوسنتز کننده می گذارد.
   قارچ ریشه ای
   همیاری بین قارچ (بیشتر بازیدیومیست) با ریشه ی کاج یا بلوط یابید است. قارچ از فتوسنتز کننده حفاظت می کند
   . گیاهان ابتدایی به کمک قارچ - ریشه ای توانستند در خاک غیر حاصلخیز رشد کنند و توانستند برای اولین بار وارد خشکی شوند.
   اسپورانژ زیگومیستها هاپلوئید است. وبا میتوزهاگ غیرجنسی تولید می کند
   برای همین تنوع این هاگها کمتر است. و زیگوسیورانژ در زیگومیستها و اسپورانژ کاهوی دریایی و کپسول خزه و هاگینه سرخس و کیسه گرده بازدانگان و نهاندانگان دیپلوئید است و با میوز هاگ جنسی تولید می کنند.
   در آسکومیستها هاگ جنسی و غیرجنسی حاصل تقسیم میتوز است.   ارادنمند شما مسلم مصلی نژاد
   ویرایش توسط drmoslem : 26 اسفند 1394 در ساعت 21:34
  آخرین مطالب سایت کنکور

 • تبلیغات متنی انجمن