من چقد این دو روز تاپیک زدم
کسی اطلاعاتی راجع به این دانشگاها داره؟
همون بقیه ا... و دانشگاه ارتش
فقط میدونم استخدامیش رسمیه و مث تربیت معلم طی دوره تحصیل بهت حقوق میدن
میگن شرایط ممنوع الخروج و اینا داره
کسی اطلاعات کامل داره؟