اجرای برنامه های درسی جدید معماری از مهر 92 برای دانشگاه ها اجباری استاجرای برنامه های درسی جدید معماری از مهر 92 برای دانشگاه ها اجباری است


مرجع اخبار دانشگاهی به نقل از «سعید قدیمی» روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار فرهنگی ایرنا افزود: حدود 20 برنامه درسی جدید معماری در شورای عالی برنامه ریزی آموزش عالی تصویب و به دانشگاه ها ابلاغ شده است.
وی درمورد وضعیت بازنگری برنامه های كارگروه هنر نیز گفت: بخش زیادی از برنامه های درسی در اختیار كارگروه هنر است كه متاسفانه به دلیل حجم زیاد برنامه ها و همچنین دشواری تلفیق آنها، روند كار آنچنان كه انتظار داشتیم پیشرفت نداشته است.

قدیمی ابراز امیدواری كرد تعداد چهار، پنج برنامه ای كه در دستوركار كمیته بازنگری هنر قرار دارد به زودی برای تصویب نهایی دراختیار شورای برنامه ریزی آموزش عالی قرار گیرد.

وی با بیان اینكه حدود شش درصد جمعیت دانشجویی كشور در گروه هنر و معماری تحصیل می كنند، اظهار داشت: نزدیك به 250 هزار نفر به عنوان دانشجویان رشته های هنر و معماری در دانشگاه های كشور درس می خوانند كه نیمی از آنها در مقطع كاردانی مشغول به تحصیل هستند.

به گفته مدیركل برنامه ریزی آموزش عالی، حدود 110 برنامه درسی در كل دوره های كاردانی، كارشناسی، كارشناسی ارشد و دكتری گروه هنر و معماری زیرنظام های مختلف آموزش عالی كشور وجود دارد كه اكثریت مطلق آنها بیش از 20 سال است كه بازنگری نشده اند.

وی ادامه داد: با توجه به قدیمی بودن برنامه های درسی گروه هنر و معماری و تكلیف برنامه پنجم توسعه درخصوص بازنگری سرفصل ها و برنامه های درسی دانشگاه ها، از ابتدای سال 90 ماموریت اصلی بازنگری برنامه های گروه هنر و معماری به پنج دانشگاه مهم و فعال كشور در این حوزه شامل دانشگاه هنر اصفهان، دانشگاه هنر تهران، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، دانشگاه تهران و دانشگاه علم و صنعت واگذار شد و سپس دانشگاه شهید بهشتی هم در جمع این مراكز قرار گرفت.

قدیمی حجم اقدامات انجام گرفته در زمینه بازنگری برنامه های درسی هنر و معماری را در یكی دوسال اخیر بی سابقه توصیف كرد و گفت: در بازنگری ها سعی كردیم از ظرفیت تمام اعضای هیات علمی كشور و صاحبنظران مطرح در عرصه های هنری و معماری استفاده كنیم و درهمین راستا كمیته ویژه ای با دو كارگروه «هنر» و «معماری» در شورای تحول علوم انسانی شكل گرفت تا تمام فعالیت های مربوط به بازنگری برنامه های این رشته ها در این كمیته دنبال شود.

وی بیان داشت: در كمیته بازنگری برنامه های هنر و معماری مقرر شد كه تعدادی از برنامه ها به دلیل به روز نبودن، تغییر یافته و برنامه های جدیدی جایگزین آنها شود و تعدادی از برنامه های موجود نیز با یكدیگر تلفیق شوند.
قدیمی با بیان اینكه اقدامات انجام گرفته، یك شروع برای تحول بنیادی در حوزه هنر و معماری محسوب می شود، ابراز امیدواری كرد تمام برنامه های درسی این حوزه در سال جاری مورد بازنگری قرار گیرد.

وی تصریح كرد كه درصورت اتمام بازنگری برنامه های هنر و معماری در سال 92، تهیه منابع درسی و كتابهای مورد نیاز این سرفصل ها بلافاصله در دستور كار قرار می گیرد تا در دو سال باقیمانده از برنامه پنجم توسعه، منابع درسی هنر و معماری با شاخص های مصوب تهیه و به دانشگاه ها ارائه شود.