رئیس پردیس دانشگاه خوارزمی اعلام کرد: نتایج آزمون کارشناسی ارشد پردیس دانشگاهی شماره 2 دانشگاه خوارزمی در کرج، دهه اول خرداد اعلام می شود.دکتر علی‌رضا الهی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: آزمون کارشناسی ارشد پردیس دانشگاهی شماره 2 دانشگاه خوارزمی در کرج در بیش از 24 رشته گرایش در روز پنج شنبه 19 اردیبهشت ماه و با حضورحدود 350 داوطلب برگزار شد.
وی با بیان اینکه نتایج آزمون دهه اول خرداد اعلام می شود، در خصوص زمان برگزاری کلاس ها افزود: با توجه به درخواست داوطلبان که خواستار برگزاری کلاس‌های درس در ترم جاری هستند، مسئولان پردیس تمام تلاش خود را به کار می گیرند تا در ترم جاری کلاس های درس برگزار شود.
رئیس پردیس دانشگاه خوارزمی خاطرنشان کرد: کلاس هایی که به حد نصاب نرسد تشکیل نمی شود، ولی برای اینکه حق دانشجویی ضایع نشود، اگر دانشجو حدنصاب نمره را اخذ کرده باشد، وی ذخیره اعلام شده و اولین دوره بعدی که کلاس مذکور تشکیل شود دانشجو می تواند با آنها دوره خود را آغاز کند.