اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره آخرين مهلت تكميل فرم بررسي صلاحيت عمومي معرفي شدگان چند برابر ظرفيت در آزمون ورودي دوره دكتري (Ph.D) نيمه متمركزسال 1392

سازمان سنجش آموزش كشور بدين وسيله به اطلاع كليه داوطلباني كه براساس كارنامه نتايج اوليه آزمون ورودي دوره دكتري (Ph.D) نيمه متمركز سال 1392 مجاز به انتخاب رشته گرديده اند مي‌رساند، باتوجه به اين كه برخي از معرفي شدگان تا اين تاريخ براي تكميل فرم بررسي صلاحيت عمومي در سايت اين سازمان اقدام ننموده‌اند، لذا معرفي شدگان چند برابر ظرفيت آزمون مذكور تا ساعت 24 روز جمعه 27/2/92 فرصت دارند، به پايگاه اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به تكميل فرم بررسي صلاحيت عمومي اقدام نمايند.