دانشگاه تربيت مدرس در دوره‌هاي دکتري تخصصي سال 1392 از طريق پذيرش برگزيدگان علمي،‌ دانشجو مي‌پذيرد.به گزارش سرويس دانشگاهي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به منظور فراهم کردن زمينه جذب برگزيدگان علمي و مستعد مقطع کارشناسي ارشد دانشگاه‌ها و موسسه‌هاي آموزش عالي کشور و در راستاي بند 1-8 ماده 8 آيين‌نامه ارائه تسهيلات به برگزيدگان علمي براي ورود به دوره‌هاي تحصيلي بالاتر‌، وزارت علوم و بر اساس مصوبات مراجع ذيصلاح، اين دانشگاه نسبت به پذيرش برگزيدگان علمي واجد شرايط عمومي و اختصاصي در دوره‌هاي دکتري تخصصي اقدام کرده است.
دانش‌آموختگان دوره کارشناسي ارشد که به لحاظ ميانگين کل دوره با احتساب نمره پايان‌نامه جزو رتبه‌هاي اول تا سوم دانشجويان هم رشته و هم ورودي خود باشند، در صورت نداشتن شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در آيين‌نامه مي‌توانند، بدون شرکت در آزمون کتبي نيمه متمرکز دوره‌هاي تخصصي سازمان سنجش، متقاضي ادامه تحصيل در دوره‌هاي دکتري تخصصي دانشگاه تربيت مدرس شوند.بنابراين، متقاضيان واجد شرايط بايد از روز دوشنبه 23 ارديبهشت تا 17 خرداد ماه نسبت به ثبت‌نام الکترونيکي از طريق سامانه جامع دانشگاهي اقدام کرده و مدارک مورد نياز را فقط از طريق سامانه الکترونيکي مذکور ارسال کنند.نتايج بررسي اوليه درخواست متقاضيان و راه يافتگان به مصاحبه علمي متعاقبا پس از اتمام مهلت ثبت‌نام از طريق سامانه جامع آموزشي دانشگاه اعلام مي‌شود.متقاضيان براي کسب اطلاعات بيشتر مي‌توانند به وبگاه دانشگاه به نشاني دانشگاه تربيت مدرس بخش معاونت آموزشي مراجعه کنند.