سلام!سوالم درمورد درس۴سال دومه.
بعد روحانی انسان تغییر میکنه؟تحول چی؟ خب مگه تغییر و تحول یکی نیستن؟
گاج و ببینین:
img_20181031_225400%7E2.jpg
img_20181031_225351%7E2.jpg