سلام من دانشجو نوبت دوم دانشگاه دولتی هستم،میخواستم امسال هم کنکور بدم، یکی از بچه ها که وارده به من بگه کد نظام وظیفه من چند میشه.

عذر خواهی بابت زدن تاپیک،جای دیگه رو پیدا نکردم بپرسم.