همه چیز در نهایت با صبر کردن حل شد!!!! واقعن اون همه استرس الکی بود.... من ک مثبت فک کردم الانم خیلی راحت ثبت نام کردم.... البته الانم ن چهار روز پیش!!!!