با درود
دوستان این ماتریس ، قبلش مساوی به f(x,y) هست یعنی چی؟ راستش من دور از درس بودم و فراموش کردم

ici7_matr.jpg