سلام به همگی
آقا من دینی پیش رو خرداد افتادم
شهریور افتادم
آخر دی قبول شدم

سوابق متوسطخ رو اوکی کردم.حالا تایید سوابق پیشم چجوریاست؟ همین ماه باید اقدام کنم؟ یا خرداد؟

لطفا راهمایی کنید