من گاج عربی کامل دارم نگاش که می کنم به نظرم واسه قواعد باید کل قواعد عربی خونده باشی تا ج بدی درسته؟واسه همین اصلا یه درک مطلبم کار نکردم با برنامه قلم چیم می خونم هنوز عربی تموم نشده نمی دونم درک مطلب چیکارکنم از می ترسم دیر شه واسش