بچه ها من میگم میشه صبحانه نخورد
برای افرادی استثنایی که انرژی زیاد دارند (انرژی نا مرعی را میگم انرژی فکری وافکار مخرب رنگارنگ)
بهر حال بد نیست از خوردن صبحانه و شیر وعسل تا مدتی امتناع کرد
تازه شیرم که ضایعه مواد املاحش در خیلی چیزا هست مثل نان و اینا
عسلم زیاد خوب نیست بنظرم
ایا به نظرتون این خوراکی ها باعث افکار رنگارنگ نمیشه که باعث درس نخواندن بشه
شایدم از اوایل درس بهتره تغذیه کم وکم جون باشه
نه؟؟
اره؟؟
دقیقا!