كسي استاد ماهروزاده رو ميشناسه ؟ دكتر نكويي پيشنهاد كردن واسه محاسبات رياضي از كلاساي 10 جلسه اي ايشون كه از 25 دي شروع ميشه . استفاده كنم . خوبه ؟ بده؟