خانه شیمی

X
 • آخرین ارسالات انجمن

 •  

  نمایش نتایج: از 1 به 10 از 10
  1. Top | #1
   کاربر اخراجی

   Daghon
   نمایش مشخصات

   مکن ز غصه شکایت که در طریق طلب..به راحتی نرسید ان که زحمتی نکشید:)

   دو مدرسه در جنوب شهر تهران هر يك امسال
   حدود 30 رتبه سه رقمى در گرو ههاى آزمايشى
   مختلف داشت هاند. در شماره گذشته با حانيه فتحى،
   رتبه 53 منطقه يك، ريحانه براتى، رتبه 146 منطقه
   يك، و هانيه عبدى، رتبه 320 منطقه يك، در گروه
   آزمايشي علوم رياضى و فنى و محدثه ملك محمدى،
   رتبه 174 منطقه يك، زهرا محمدى، رتبه 519
   منطقه يك، و نرگس اسكندرى ثانى، رتبه 960
   منطقه يك، در گروه آزمايشي علوم تجربى،
   شش دان شآموز اين دو مدرسه، درباره نحوه
   استفاده از تلفن همراه، نقش خانواده، نحوه مواجه
   شدن با مشكلات و پايگاه مطالعاتى مدارس صحبت
   كرديم. در اين شماره م ىخواهيم بيشتر درباره
   ويژگ ىهاى مدارس و نحوه مطالعه اين دان شآموزان
   گفت و گو داشته باشيم؛ مطالبى كه بى شك براى
   داوطلبان و مسؤولان مدارس، مفيد است.
   برويم سراغ نحوه مطالعه دروس. م ىخواهم بدانم كه
   هر يك از شما با درسى كه برايتان چالش برانگيز
   بود يا به عبارت ديگر با آن مشكل داشتيد، چه
   م يكرديد؟
   ريحانه براتى: با هندسه تحليلى مشكل اساسى داشتم؛
   حتى در يكى از آزمو نهاى آزمايشى فقط به 7درصد
   سؤا لهاى اين درس پاسخ صحيح دادم. در واقع بيشتر از
   آنكه از هندسه تحليلى بدم بيايد، از آن م ىترسيدم. بالاخره
   تصميم گرفتم كه سراغ اين درس بروم. در ابتدا رفتم سراغ
   كتاب درسى و شروع كردم به خواندن تمام مباحث درسى
   و حل همه تمري نهاى كتاب . به معناى واقعى كلمه واو به
   واو كتاب را خواندم و از آنها نكته درآوردم. بعد سراغ جزوه
   معلمم رفتم و در نهايت كتاب هاى كمك آموزشى و تستى
   پيشرفته را در همين درس خواندم. براى خودم هم جالب
   بود كه سر جلسه كنكور به هر 8 سؤال هندسه تحليلى
   پاسخ صحيح دادم و توانستم بر چالش برانگيز ترين درس
   دبيرستانم غلبه كنم.
   در درس فيزيك هم مشكل داشتم. دبير فيزيكم گفت كه
   لازم نيست براى مثال 100 تا تست فيزيك بزنى؛ فقط
   50 تست فيزيك را دوبار حل كن؛ اين خيلى بهتر است.
   براى همين فقط از يك كتاب تست فيزيك استفاده كردم؛
   ولى 5 يا 6 بار تست هاى آن كتاب را حل كردم.
   بعد از چند بار تست زدن، جواب ها را حفظ نشده
   بودى ؟
   حانيه فتحى: روى برگه هاى كوچك
   يادداشت، هر چند وقت يك بار جمل هاى
   م ىنوشتم كه به من انگيزه مى داد و آن
   جمله را م ىچسباندم جايى كه روبرويم
   باشد؛ براى مثال، جمل ه اى در كتاب
   توكل بر خداوند به » : معارفمان است كه
   معناى اعتماد بر او و سپردن نتيجه كارها
   «. به اوست
   ريحانه براتى: تلاش م ىكردم كه در دفعات بعد،
   شيو ههاى جديدترى براى يك تستى كه زده بودم، پيدا
   كنم؛ البته تست جديد هم م ىزدم، اما كمتر و در نهايت
   هم در آزمون سراسرى، فيزيك را 73 درصد زدم.
   حانيه فتحى: هما نطور كه م ىدانيد، درس رياضى براى
   گروه آزمايشي علوم رياضى و فنى بالاترين ضريب را دارد
   و من چون پايه ام در اين درس قوى نبود، خواندنش را با
   استرس شروع كردم. در طى سال تحصيلى اين درس را
   م ىخواندم، اما از مطالعه و نتايجم رضايت كامل نداشتم؛
   ولي در تعطيلات نوروز، زمان زيادى را براى حل مشكلم
   اختصاص دادم؛ يعنى هيچ تست رياضى نداشتم كه از آن
   بى توجه بگذرم. اگر در مبحثى مشكل داشتم، اول در آن
   مبحث بدون زمان تست م ىزدم و بعد زمان دار؛ البته
   من هيچ وقت مطالع هام را مختص به يك درس نم ىكردم
   و هميشه براى همه دروس وقت م ىگذاشتم تا از هيچ
   درسى عقب نمانم.
   نرگس اسكندرى ثانى: تا سال چهارم ادبياتم قوى نبود،
   اما از 24 تيرماه سال گذشته تا نزديك آزمون سراسرى،
   هر روز يك ساعت صرف ادبيات كردم. اين يك ساعت
   شامل تست قرابت، آرايه هاى ادبى، تاريخ ادبيات، املا،
   لغت و زبان فارسى مى شد؛ يعنى همه كتاب هاى
   تست ادبياتم را دوبار زدم؛ در ضمن هر شب تاريخ
   ادبيات مى خواندم و براى خودم آهنگى يا داستانى
   م ىساختم كه نام همه آثار يك نويسنده و نكت ههاى مهم
   زندگى او در آن وجود داشت. همين باعث شد كه ادبياتم
   را در آزمون سراسرى 87 درصد بزنم.
   محدثه ملك محمدى: براى زيست شناسى از علايم
   اختصارى استفاده م ىكردم تا مطالبى كه بايد بترتيب
   در ذهنم بماند، به خاطر بسپارم؛ در ضمن مطالب اين
   درس را به صورت تركيبى م ىخواندم؛ براى مثال، صفحه
   اول فصل چهارم زيست چهارم، عكس حشره اى به نام
   "برگ متحرك" است. من به خاطر مى آوردم كه در
   فصل هفتم زيست شناسى سال دوم دبيرستان آمده
   است كه دستگاه دفع ادرار حشرات، اسيداوريك دفع
   م ىكند يا در فصل هشتم سال دوم ذكر شده كه اسكلت
   حشرات از جنس"كيتينگ" است . در فصل يك سال
   سوم زيس تشناسى هم آمده است كه حشرات دفاع غير
   اختصاصى و سلول هاى فاگوسيست دارند و همين طور
   هر مبحثى را كه درباره حشرات در كتاب هاى زيستمان
   آمده بود يك دور مرور م ىكردم.
   ريحانه براتى: من گاهى بين در سهاى متفاوت ارتباط
   برقرار م ىكردم؛ براى مثال، در مباحث معارف اسلامى،
   قرابت معنايى كه خاص ادبيات است، پيدا مى كردم يا
   مطالب شيمى را با فيزيك توجيه م ىكردم. اين نحوه
   خواندن كمك م ىكرد تا بهتر مطالب را به خاطر بسپارم.
   زهرا محمدى: ادبيات را دوست نداشتم و نم ىخواندم و
   اگر هم م ىخواندم فقط براى اين بود كه هر چه زودتر تمام
   شود و سراغ در سهاى ديگر بروم. براى همين درصدهايم
   در آزمو نهاى آزمايشى يا تس تهايى كه دبيرمان
   م ىگرفت از 20 يا 30 درصد بالاتر نم ىآمد. تا حدودى هم
   نا اميد شده بودم؛ تا اينكه تصميم گرفتم بخوانم و بفهمم.
   تلاش كردم كه با اين درس ارتباط برقرار كنم و از سر
   سيرى سراغش نروم و نتيجه هم گرفتم و با اينكه خيلى
   دير شروع به مطالعه دقيق و عميق اين درس كردم، آن را
   57 درصد زدم.
   محدثه ملك محمدى : علاوه بر تلاش و
   پ ىگيرى شخصى، اعتماد كردن به كادر
   مدرسه نيز مؤثر بود؛ اينكه به معلم و
   مشاورمان اعتماد كردم و خودم را در
   بين كتاب هاى كمك آموزشى، مشاوران
   بيرون، سى دى هاى آموزشى مختلف و
   ... سردرگم نكردم
   نمر هتان كم م ىشد يا مبحثى را متوجه نمى شديد و
   مأيوس م ىشديد، براى عبور از حال بد و برگشتن به
   حال خوب چه م ىكرديد؟
   حانيه فتحى: به روى برگه هاى كوچك يادداشت،
   هر چند وقت يك بار جمل هاى م ىنوشتم كه به من انگيزه
   م ىداد و آن جمله را م ىچسباندم جايى كه روبرويم باشد؛
   توكل » : براى مثال، جمل ه اى در كتاب معارفمان است كه
   بر خداوند به معناى اعتماد بر او و سپردن نتيجه كارها
   اين جمله را نوشته بودم و در محل مطالع هام «. به اوست
   چسبانده بودم يا بيت:
   مكن ز غصه شكايت كه در طريق طلب »
   « به راحتى نرسيد آن كه زحمتى نكشيد
   را روى برگ هاى نوشته بودم و گوش هاى چسبانده بودم.
   زهرا محمدى: در طى روزهاي آمادگي براي كنكور، هر
   روز براى خودم نامه مى نوشتم و در اين نام هها به خودم
   روحيه م ىدادم.
   نرگس اسكندرى ثانى: هر وقت دلگير مى شدم يا
   مشكلى پيش م ىآمد به خودم م ىگفتم يكى دوساعت بعد
   بهش فكر م ىكنم و بعد هم يادم مى رفت و حس منف ىام
   از بين مى رفت.
   محدثه ملك محمدى: هر وقت در درسى نمره مطابق
   ميلم را نم ىگرفتم يا درصدم كم م ىشد خطاب به خودم
   يك نامه م ىنوشتم و م ىگفتم: تو چهار سال زحمت
   كشيدى و از تفريحاتت كم كردى و درس خواندى؛ حالا
   اگر يك آزمون را خراب كردى، نبايد فكر كنى كه همه
   چيز خراب شده است. تو هنوز كوله بار چهار سال هات را
   دارى و م ىتوانى از آن استفاده كنى.
   همه شما به نوعى به آزمو نهاى آزمايشى اشاره
   كرد هايد. نظرتان درباره اين آزمو نها و نحوه برخورد
   با نتايج حاصل از آنها چيست؟
   هانيه عبدى: آزمو نهاى آزمايشى خوب و لازم است؛ اما
   گاهى نتايج دور از انتظار، تأثير منفى روى من م ىگذاشت.
   در اين مواقع جوّ خوب حاكم در كلاس و بين دوستان
   باعث م ىشد كه آرامش پيدا كنم؛ اينكه دوستى به من
   م ىگفت اگر تس تهاى فلان درس را خوب پاسخ ندادى
   اشكالى ندارد و حتى كتاب كمك آموزشى يا تست معرفى
   مى كرد تا مشكلم رفع شود. در كل، روى نتيجه آزمون
   حساس بودم و حتى بعد از عيد استرسم بيشتر شده بود.
   براى همين نتيجه آزمون را نمى ديدم تا متوجه نشوم كه
   رتبه يا ترازم چند شده است؛ اما بعد از آزمون، سؤا لها را
   تحليل م ىكردم و سؤا لهايى را كه جاى كار داشت، دوباره
   حل م ىكردم.
   نرگس اسكندرى ثانى: نتيجه آزمون آزمايشى برايم مهم
   نبود؛ بيشتر برايم اين مهم بود كه مثل آزمون سراسرى
   صبح زود بيدار شوم و سر جلسه آزمون آرامش و در نهايت
   ارزيابى صحيحى از آزمون داشته باشم. براى همين بعد از
   آزمون حتماً نتيجه را بررسى م ىكردم و خيلى چيزها را
   از همين بررسى ياد م ىگرفتم؛ مثل نكته هاى جامانده،
   فرمو لهايى كه فراموش كرده بودم يا نكت ههاى ريز و مهم
   معارف يا ادبيات كه از خاطرم رفت ه بود؛ البته اين كار وقت
   زيادى م ىگرفت؛ اما بسيار مفيد بود.
   ريحانه براتى: اوايل اگر نتيجه دلخواهم را در آزمون
   نم ىگرفتم، نابود م ىشدم؛ اما كم كم ياد گرفتم كه ديدم
   را عوض كنم و پذيرفتم كه نم ىتوانم در همه درس ها
   به 100 يا 90 درصد سؤا لها پاسخ صحيح بدهم؛ اما بايد
   سعى كنم تا هر بار بهتر بشوم؛ يعنى به خودم م ىگفتم كه
   لازم نيست كه در يك درس 100 درصد بزنى، لازم است
   كه 100 درصد خودت را بزنى؛ يعنى نسبت به آزمون هاى
   قبلى ات پيشرفت داشته باشى، و همين ديد به موفقيتم
   خيلى كمك كرد؛ براى مثال، اگر آزمونى را خراب
   مى كردم، به خودم م ىگفتم من قرار است كه كنكورم را
   خوب بزنم و اين آزمو نها فقط براى آمادگى است و نبايد
   نگران باشم.
   حانيه فتحى: بعد از هر آزمون به تحليل آن مى پرداختم
   و وقتم را براى ابراز خوشحالى يا ناراحتى هدر نمى دادم.
   نحوه كارم هم اين بود كه سؤا لهايى را كه با شك جواب
   مى دادم در سر آزمون علامت م ىزدم و بعد از آزمون
   بررسى م ىكردم كه چرا آنها را با شك پاسخ دادم و چرا به
   جوابى كه دادم اطمينان نداشتم. به نظر من حتى تحليل
   سؤا لهايى كه درست پاسخ داد هايم مهم است تا بفهميم
   كه نقطه قوتمان كجاست و آن را حفظ كنيم.
   محدثه ملك محمدى: اوايل كار فقط به رتبه و ترازم
   توجه داشتم و اگر خوب بود، خيالم راحت م ىشد؛
   يعنى كارى به درصدهايم در هر درس نداشتم كه البته
   اين مسأله اشتباه بود؛ اما در نهايت فهميدم كه بايد به
   درصدهايم توجه كنم ودر هر آزمون تعداد اشتباهاتم را
   در در سها كمتر كنم تا برطرف شوند. بعد از هر آزمون،
   بررسى م ىكردم كه در چه درسى درصدم پايين آمده
   است و بعد برنامه هفتگ ىام را مرور م ىكردم تا علت پايين
   آمدن درصدم را بفهمم و در نهايت براى رفع مشكل اقدام
   م ىكردم.
   زهرامحمدى: هدف از آزمون آزمايشى اين است كه
   بفهميم در چه مبحثى مشكل داريم؛ بنابراين، اگر
   نتيج همان بد شد، نبايد آزمو نها را رها و به قول معروف
   صورت مسأله را پاك كرد؛ بلكه بايد ديدمان را عوض كنيم.
   يكى از مشكلاتى كه داوطلبان با آن درگير هستند،
   عدم تمركز هنگام مطالعه دروس يا برگزارى آزمون
   است؛ آيا شما هم با چنين مشكلى درگير بوديد؟
   زهرا محمدى: بهترين راه اين است كه هرچه به ذهن
   انسان م ىرسد، روى يك برگه بنويسد و در روز يك زمانى
   را براى مطالعه آن برگه و فكر كردن روى آن بگذارد. زمان
   حمام هم فرصت خوبى براى تخيل است. در واقع اگر فرد
   زمانى را براى تخيل و فكر كردن به امور متفرقه اختصاص
   بدهد، كم كم مى تواند در ساير مواقع تمركز داشته باشد.
   ريحانه براتى: من هميشه در لحظه زندگى م ىكنم.
   براى همين مشكل تمركز ندارم؛ با اين همه، قبل از شروع
   كلاس يا مطالعه درس، آي هالكرسى م ىخواندم كه همين
   امر در بازدهى كار و بالا رفتن تمركزم بسيار مؤثر بود.
   محدثه ملك محمدى: قبل از آزمون هر دانش آموزى
   تا حدودى استرس دارد و همين امر تمركزش را كم
   مى كند . به نظر من دعا در اين مواقع بسيار مؤثر است و
   هر كس هم به يك دعا انس دارد و با آن به آرامش م ىرسد.
   من به توسل انس دارم و با آن به آرامش م ىرسم؛ حتى اگر
   وقت لازم را براى خواندن توسل نداشتم، آيه الكرسى
   مى خواندم يا حتى با يك صلوات ذهنم جمع م ىشد.
   حانيه فتحى: اوايل سر آزمو نها تمركز نداشتم و دقتم
   در محاسبات يا خواندن سؤا لها بسيار كم بود؛ اما بمرور
   تصميم گرفتم كه دقت كنم و نتيجه نيز گرفتم. من اعتقاد
   دارم به هر چه فكر كنيم و آن را هدف قرار دهيم، به آن
   خواهيم رسيد.
   ريحانه براتى: پذيرفتم كه نمى توانم در
   همه درس ها به 100 يا 90 درصد سؤال ها
   پاسخ صحيح بدهم، اما بايد سعى كنم تا
   هر بار بهتر بشوم؛ يعنى به خودم مى گفتم
   كه لازم نيست كه در يك درس 100 بزنى؛
   لازم است كه 100 خودت را بزنى؛ يعنى
   نسبت به آزمون هاى قبلى ات پيشرفت
   داشته باشى، و همين ديد به موفقيتم
   خيلى كمك كرد
   بسيارى از بچه ها از همان اول سال از معلم هاى
   سخت گيرشان گله مندند. نظر شما درباره
   سخ تگيرى معلم ها چيست؟
   محدثه ملك محمدى: سخت گيرى يك معلم نشانه
   دلسوزى اوست .به نظر من دانش آموزان شايد اول از
   سخت گيرى يك معلم گل همند باشند، اما بعد از مدتى
   وقتى مى بينند كه معلم چطور دلسوزانه تلاش مى كند
   و پ ىگير است، سعى م ىكنند كه حداقل براى درس آن
   معلم وقت بگذارند و در آزمو نهاى آن درس نتيجه خوبى
   بگيرند. من حتى فكر م ىكنم كه اين سخت گيرى بايد از
   ابتداى دبيرستان باشد؛ نه اينكه فقط شامل حال معل مهاى
   سال چهارم بشود.
   زهرا محمدى: دانش آموز هر چقدر كه خوب باشد باز هم
   نياز به يك معلم سخت گير و جدى دارد تا خوب و دقيق
   درس بخواند.
   حانيه فتحى: دبيران مدرسه ما همه سخ تگير بودند
   و دانش آموزان هم با اين سخ تگيرى مشكلى نداشتند؛
   چون م ىدانستند كه اين مسأله به نفع خودشان است.
   هانيه عبدى: وقتى معلم سخ تگير باشد، نظم كارى
   دانش آموز بيشتر م ىشود. معلم هاى ما همه سخ تگير
   بودند و ما هم با برنامه ريزى مى توانستيم كه همه وظايف
   محوله را انجام دهيم.
   موفقيت خودتان را نتيجه چه م ىدانيد؟
   ريحانه براتى: به نظر من موفقيت در كنكور، بيشتر
   از موفقيت يك شخص، موفق يك تيم است؛ نتيج هكار
   مجريان مدرسه، معلم ها، مشاور، خانواده و ....؛ پس
   نم ىتواني موفقيت را به خودت نسبت بدهى؛ البته فاكتور
   اصلى موفقيت خود انسان است؛ چون هر چقدر مدرسه و
   مشاور و معلم خوب باشد و كتاب هاى كمك آموزشى خوب
   داشته باشى، اما خودت نخواهى، راه به جايى نخواهى برد.
   هانيه عبد ى: من يكى از عوامل موفقيتم را جوّ خوب
   حاكم بر جمع دوستانه مان م ىدانم. حس رقابت مثبتى
   كه با هم داشتيم و در عين حال در هر مشكلى - درسى
   يا روحى - ياور هم بوديم. در كل، بچ ههاى كلاس - حتى
   ضعي فترين دانش آموز - نسبت به كلاس و درس
   بي تفاوت نبودند.
   زهرا محمدى: وقتى يكى از بچه ها در
   آزمون هاى آزمايشى ترازش خوب
   مى شد، بچه هاى ديگر برايش ذوق
   مى كردند و گاه پيش م ىآمد كه براى
   كسى كه ترازش خيلى پيشرفت كرده بود
   هديه مى گرفتند
   حانيه فتحى: همايش هاى انتهاى سال تحصيلى
   مدرسه، كه شامل جمع بندى دروس و آمادگى براى
   كنكور مى شد، بسيار مفيد بود. بعضى از دبيرانم نيز ياور
   بزرگى براى من بودند و دلسوزانه هر وقت كه روحيه ام را
   از دست م ىدادم كمكم م ىكردند و انگيز هاى دوچندان به
   من م ىبخشيدند.
   محدثه ملك محمدى: علاوه بر تلاش و پ ىگيرى
   شخصى، اعتماد كردن به كادر مدرسه نيز مؤثر بود؛
   اينكه به معلم و مشاورمان اعتماد كردم و خودم را در بين
   كتاب هاى كمك آموزشى، مشاوران بيرون، سى دى هاى
   آموزشى مختلف و ... سردرگم نكردم.
   زهرا محمدى: انصافاً معل مها و بخصوص مدير مدرسه
   ما امسال تلاش بسيارى داشتند و به قول معروف كم
   نگذاشتند. جوّ كلاس هم خوب بود؛ تا جايى كه وقتى يكى
   از بچ هها در آزمون هاى آزمايشى ترازش خوب مى شد،
   بچه هاى ديگر برايش ذوق مى كردند و گاه پيش م ىآمد
   كه براى كسى كه ترازش خيلى پيشرفت كرده بود هديه
   مى گرفتند.
   اگر به سال چهارم بر مى گشتيد، چه مى كرديد تا
   نتيجه بهترى بگيريد؟
   حانيه فتحى: اگر كسى بخواهد رتبه خيلى عالى كسب
   كند، بايد حداقل از سال دوم كنكورى بخواند . من اگر به
   دوره دب يرستانب از م ىگشتم ، سال دومب يشتر تلاش مى كردم.
   هانيه عبدى: تابستان منتهى به سال چهارم، بيشتر روى
   دروس پايه وقت مى گذاشتم . به نظر من روى درس هاى
   پايه بايد خيلى سرمايه گذارى كرد.
   ريحانه براتى: كمتر سر نتيجه آزمون ها حرص
   مى خوردم و نگران قضاوت مردم نمى شدم.
   زهرا محمدى: اجازه نمى دادم كه وقتم هدر برود. امسال
   تمام بازى هاى فوتبال جام ملت هاى آسيا يا ليگ جهانى
   واليبال را تماشا كردم و تازه بعد از آن هم به تحليل
   باز ىها و بازيك نها مى پرداختم.
   محدثه ملك محمدى: وقت هاى مرده ام را كم
   مى كردم.
   به عنوان آخرين سؤال، جلسه آزمون سراسرى چه
   تجربه اى به شما داد كه مى تواند براى خوانندگان ما
   مفيد باشد؟
   زهرا محمدى: سر جلسه آزمون انتظار داشتم كه نحوه
   پاسخگوي ىام مثل آزمو نهاى آزمايشى جامع سازمان
   سنجش آموزش كشور باشد، و اگر در يك درس خوب
   پاسخ نمدادم، نگران م ى شدم و به هم م ىريختم. اين
   اشتباه است و بايد ذهن را از هر چيزى غير از پاسخگويى
   به سؤا لها خالى كرد.
   محدثه ملك محمدى: بعد از عيد در آزمون هاى
   آزمايشى نتايجم خوب شد و براى همين اعتماد به نفس
   كاذب داشتم. سرجلسه كنكور اگر نم ىتوانستم به سؤالى
   پاسخ دهم، دست و پايم مى لرزيد و به خودم مى گفتم :
   اى واى من 20 تا 30 نم ىشوم و آبروم م ىرود!
   براى همين به بيشتر سؤا لها پاسخ دادم؛ حتى اگر
   مطمئن نبودم، و همين امر باعث شد كه رتب هام بدتر از
   حد انتظارم بشود.
   البته در درس رياضى، با اينكه رياض ىام خوب بود، سؤال
   اول را كنار گذاشتم و كار عاقلان هاى هم بود؛ چون در خانه
   حدود 5 يا 6 دقيقه وقتم را گرفت تا توانستم سؤال را حل
   كنم.
   حانيه فتحى: در در سهاى اختصاصى، بيشتر روى
   فيزيك سرمايه گذارى كرده بودم و نمى دانم چرا تصورم
   اين بود كه قرار است سؤال هاى فيزيك در كنكور سخت
   باشد. براى همين سرجلسه آزمون، ساده ترين سؤال ها را
   با اين ذهنيت غلط كنار گذاشتم؛ چون فكر م ىكردم حتماً
   اين سؤال نكت هاى دارد كه من متوجه نمى شوم. اشتباه
   ديگرم اين بود كه براى يكى از سؤال هاى فيزيك خيلى
   وقت گذاشتم؛ چون فكر مى كردم كه حتماً م ىتوانم به آن
   سؤال پاسخ ده م، اما سؤال يك گيرى داشت و به جواب
   نم ىرسيدم. دو سه بار سراغ همان سؤال رفتم و همين
   امر باعث شد كه از سؤا لهاى ديگر بمانم؛ البته نقطه قوت
   كارم هم اين بود كه براى هيچ درسى بيشتر از زمان تعيين
   شده براى آن درس وقت نگذاشتم و زمان هيچ درسى را به
   درس ديگر اختصاص ندادم.

  2. Top | #2
   کاربر باسابقه

   bache-mosbat
   نمایش مشخصات
   خلاصش؟؟؟

  3. Top | #3
   کاربر باسابقه

   Sheytani
   نمایش مشخصات
   چینش متن رو درست بفرمایید .

  4. Top | #4
   کاربر باسابقه

   Khoshhalam
   نمایش مشخصات
   من فکر کردم هر خط یک مصراعه داشتم با وزن میخوندم
   کارشناسی فیزیوتراپی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد ورودی 88

   دانشجوی دندان پزشکی علوم پزشکی اصفهان ورودی 95


   موفقیت اتفاقی نیست  5. Top | #5
   کاربر نیمه فعال

   Mehrabon
   نمایش مشخصات
   داداش شروع طوفانی چی شد؟

  6. Top | #6
   کاربر فعال

   bi-tafavot
   نمایش مشخصات
   یکم سر و سامان بده به متن
   الان از امتحان برگشتم چشمم درد میکنه
   فقط کپی پیست کردی

  7. Top | #7
   کاربر اخراجی

   نمایش مشخصات
   رمان نوشتی برادر من؟

  8. Top | #8
   کاربر اخراجی

   Daghon
   نمایش مشخصات
   نقل قول نوشته اصلی توسط optician نمایش پست ها
   من فکر کردم هر خط یک مصراعه داشتم با وزن میخوندم
   پوکیدم از خنده

  9. Top | #9
   کاربر باسابقه

   Sheytani
   نمایش مشخصات
   فصل هشتم سال دوم ذكر شده كه اسكلت
   حشرات از جنس"كيتينگ" است


   رفع اسپم:متن مشکل داره لطفا درستش کنید .....نمیشه درست خوندش
   خیلی ضعیفی اگه دنبال آرزوهات نری

  10. Top | #10
   همکار سابق انجمن
   کاربر باسابقه

   Romantic
   نمایش مشخصات
   خدا نکشت
   هر چی ساز و اوازو عوض کردم نتونستم مثل شعر بخونمش اخرش فهمیدم نثره
   خدا بگم چیکارت کنه
   خلاف قوانین.

  افراد آنلاین در تاپیک

  کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

  در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربر و 1 مهمان)

  کلمات کلیدی این موضوع
  آخرین مطالب سایت کنکور

 • تبلیغات متنی انجمن