ریاضی شما تا مفاهیم اولیه رو به خوبی نفهمی نمیتونی زیاد پیشرفت کنی!!سعی کن به هر شکلی که شده حالا با درس نامه یا...مفاهیم اولیه رو خیلی خوب واسه خودت جا بندازی و روی تست ها وقت بزار که تا تستی رو نفهمیدی نری سراغ تست بعدی!!البته خوب طبیعتا باید براش حداقل روزی یک ساعت وقت بزاری اگر درصد بالا میخوای!