میخواستم بدونم استون که توی واکنش های بایر ویلیگر اکسید میشه شرایط انجام اون واکنش چیه؟؟(دما و فشار و کاتالیزور و...)
هر کس میدونه بگه تا شب حتما جوابش رو میخوام