با مقایسه درصد و رتبه میشه فهمید هر سوال تراز متفاوتی داره یا نه

تا اونجایی که من دیدم دو نفر با درصد های برابر رتبشون هم یکسانه
و این یعنی همه ی سوالا ارزش برابری دارن..

._. میدونید ک چی میگم