نموداری عجیب، طرفداران داعش در چه کشورهایی هستند+عکس

ساعت24-یک موسسه آمریکایی در بررسی آماری میزان تمایل مسلمانان جهان در کشورهای مختلف را به گروه تروریستی داعش بررسی کرده و آمار به دست آمده را درنموداری نمایش داده که قابل توجه است.در این نمودار دیده می شود که داعش در سوریه و نیجریه بیشترین طرفدار و در ایران و لبنان هیچ طرفداری ندارند....